Startpagina » Initiaal: i » Eerste 2 letters: in » Zoekwoord: informatieverstrekking

320 Nederlandse websites die relevant zijn voor het zoekwoord: informatieverstrekking

DomeinFragmenten die relevant zijn voor zoekwoord: informatieverstrekkingVerwante uitdrukkingenAndere uitdrukkingen van de websiteRelevantie
geloofenhandel.nlGeloof & Handel – Algemene informatieverstrekking over de Stichting Geloof & Handelalgemeen informatieverstrekking, informatieverstrekking stichting, vorm informatieverstrekking, informatieverstrekking kennisavondsri, lanka, onrecht, graaf, visserij7
bsdeboomgaard-lent.nl…Aanbod van de afdeling Jeugdgezondheidszorg - GGD Externe Ondersteuning in de school Sociale veiligheidsbeleid Multisignaal en Meldcode Medicijnprotocol Zindelijkheid op school Informatieverstrekking ouders Advies Voortgezet Onderwijsinformatieverstrekking ouder, school informatieverstrekkingboomgaard, schoolplan, vakantierooster, schooltijd, medezeggenschapsraad4
chronic-pain-science.infoAlles over chronische pijn in 50 pagina's. Non-commerciële informatieverstrekking over aard, omvang en mogelijke ontstaanswijze van chronische pijn. Speciaal gericht op chronischenon-commercieel informatieverstrekking, informatieverstrekking aardcrps, omvang, hypothese, pijnbehandeling, gangbare4
derietlandenmarken.nlOUDERS Oudercommissie BSO Verlofregeling en afwezigheid Aanmelden nieuwe leerlingen Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders Steunvereniging Peuterspeelzaal "De kladdegatjes" Klachtenregelingprotocol informatieverstrekking, informatieverstrekking ouderrietlanden, marken, schoolplan, ber, burgerschap4
petruscanisius.nlOuders Leerling aanmelden Ouderportaal Participatie Verlof en verzuim Vakantierooster en Jaarkalender Privacywetgeving (AVG) Kamp-protocol groep 7 en 8 Schooladvies Voortgezet Onderwijs Rapportage en uitleg toetsen leerlingvolgsysteem…informatieverstrekking ouder, leerlingvolgsysteem informatieverstrekkingpetrus, canisius, bso, schooltijd, professionalisering4
spetter.tvJe eigen tv kanaal in je browser. Informatieverstrekking aan je klanten en bezoekers. Spetter TV helpt je met de inhoud en uitvoering! Narrowcasting.browser informatieverstrekking, informatieverstrekking klantspetter, narrowcasting, chrome, webbrowser, url4
externeverslaggeving.nl…informatie bepaalde economische beslissingen kan nemen. Het is daarom van belang dat met de verschillende informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrekening worden behartigd in de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt.verslaglegging informatieverstrekking, informatieverstrekking naam, systematisch informatieverstrekking, informatieverstrekking verschijningsvormverslaggeving, activa, balan, verliesrekening, kasstroomoverzicht3
wijduurzaamstaphorst.nlGesprek met toekomstige omwonenden en buurtcomité Behoud De Lommert over het windpark bij Zaal Spoorzicht. Informatieverstrekking over plannen windproject en opstellingsalternatieven.spoorzicht informatieverstrekking, informatieverstrekking planstaphorst, windpark, coöperatie, omgevingsfonds, grondeigenaar3
debelastingboer.nlFormeel belastingrecht en het fiscale procesrecht gaan over regels rondom de belasting(heffing). Het gaat om vragen over de aangifte, aanslag, termijnen, boetes, informatieverstrekkingen en beginselen.boete informatieverstrekking, informatieverstrekking beginseloverdrachtsbelasting, indirect, omzetbelasting, formeel, inkomstenbelasting2
dewinnendeofferte.nlHet onderdeel "structuur en vorm" heeft mij geholpen in de offertes. Erg goed en leuk is de analyse schets. Deze heb ik direct toegepast in de praktijk. Informatieverstrekking en instructies waren goed, leuke filmpjes vooraf en bruikbare…praktijk informatieverstrekking, informatieverstrekking instructietoolbox, scoren, e-learning, slagingspercentage, aanbesteden2
financieelregie.nltegenvallers bij schade en verzekeringstechnische en verzekeringsjuridische voorwaarden) en eigen belangen nastreven. Door misleidende of beperkte informatieverstrekking wordt u niet in staat gesteld de verschillen tegen elkaar af te wegen.tussenpersonen informatieverstrekking, informatieverstrekking klant, belang informatieverstrekking, informatieverstrekking staanlevensfase, loket, werf, cx, dongen2
fysiotherapieandrade.nlDit zijn eenvoudige korte rapporten waar wij schriftelijke informatieverstrekking aan derden geven, waarbij toestemming van de betrokken patiënt nodig is.schriftelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking derdenae, schiedamseweg, toeslag, bewegen, behandelplan2
interline-infraroodsauna.nlHeel tevreden met de cabine. Ook heldere communicatie en de informatieverstrekking was top.infrarood, interline, infraroodsauna, ruby, jade2
kghaircareexpert.nl• Diensten: alle door KG Haircare Expert verrichte dienstverlening gericht op Haarverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer Behandeling, Advisering, Informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de…advisering informatieverstrekking, informatieverstrekking mogelijk, artikel informatieverstrekking, informatieverstrekking cliëntehaircare, cliënte, keratine, prp, behandelovereenkomst2
praktijkage.nl…ik steeds meer afstand gaan nemen van het huidige vergoedingensysteem omdat ik me niet kan vinden in de visie hierachter en de uitwerking in de eisen die aan informatieverstrekking (over mijn cliënten) en aan therapiekeuze gesteld worden.eisen informatieverstrekking, informatieverstrekking cliëntpsychotherapie, krachtgericht, groepstraining, vaardigheid, aanzien2
spitz-waalwijk.nlVoor de informatieverstrekking vanuit Parkmanagement is er voor de leden een handig online community platform, en kan men zich aanmelden voor nieuwsbrieven.waalwijk, spitz, zanddonk, parkmanagement, bedrijventerrein2
uitgesprokenilse.nlInfotainment is een combinatie van informatieverstrekking in een leuk jasje. Er ontstaat een aansprekende act die zowel effectief als laagdrempelig is. Zo kom ik bijvoorbeeld als oud vrouwtje al jaren in winkelcentra of braderieën waarbij…combinatie informatieverstrekking, informatieverstrekking leukilse, infotainment, dagvoorzitter, stemdemo, horstman2
vka.nlInformatieverstrekking vindt plaats middels het publiceren van dit privacy-statement. VKA zal niet actief communiceren over de verwerking van persoonsgegevens.vka, klooster, dilemma, ip-adres, lego2
wbqa.nlWBQA staat voor World Barbecue Association; een internationale barbecue organisatie die wereldwijd actief is en waarbij culinair barbecuegenot, informatieverstrekking en vriendschap centraal staat (Fire, Food, Friendship and Fun)…barbecuegenot informatieverstrekking, informatieverstrekking vriendschapspektakel, nk, ledendag, grinsven, prijswinnaar2
aangepast-lezen.nlOp deze website kiezen we daarom voor informatieverstrekking in de vorm van geschreven blogartikelen. Die gaan vrijwel altijd over producten en diensten van bedrijven.website informatieverstrekking, informatieverstrekking vormloket, diepgang, lezen, ionisator, whiteboardverf1
accountantskoeleman.nlDe belastingadviseurs van Koeleman accountants & belastingadviseurs hanteren een pragmatische persoonlijke benadering en houden rekening met uw wensen. Onze professionals staan voor u klaar en zorgen voor een proactieve…proactief informatieverstrekking, informatieverstrekking ontwikkelingkoeleman, belastingadviseur, arbeidsvoorwaarden, aangiften, belastingadvies1
accureon.nlElke vorm van informatieverstrekking aan medische hulpverleners op het terrein van de laboratoriumgeneeskunde die van belang is voor de diagnostiek c.q. behandeling van een specifieke patiëntvorm informatieverstrekking, informatieverstrekking medischtrombosedienst, bloedafname, laboratorium, verwijzer, bravis1
aconceptpromedia.nlDe toepassing van digital signage verschilt per klant. Meestal wordt het gebruikt voor reclamedoeleinden, bewegwijzering, ontvangst en receptie, informatieverstrekking. Als het buiten wordt toegepast, moet het systeem in ieder geval…receptie informatieverstrekking, informatieverstrekking systeemav, bevestigingssystemen, tv's, booth, omb1
addenda-fryslan.nl…bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeuren alleen met schriftelijke toestemming van uzelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars.hetzelfde informatieverstrekking, informatieverstrekking vorigaddenda, fryslân, psychologisch, hulpverlening, generalistische1
administratiekantoor-oost.nlIn de ruim 10 jaar dat ons kantoor inmiddels bestaat is een solide klantenportefeuille opgebouwd, die zeer te spreken is over accuratesse, expertise, discretie, informatieverstrekking, als ook klantvriendelijkheid van ons kantoor.discretie informatieverstrekking, informatieverstrekking klantvriendelijkheidadministratiekantoor, loon, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, winschoten1
almunda.nlAlmunda hecht zeer veel waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan stakeholders. We zijn erop gericht om onze aandeelhouders, beleggers, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en (gelijk)tijdig te…gelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking stakeholdersvennootschap, dividend, verslaglegging, rbg, governance1
amlifestylemedicine.com…Diëtetiek (NTVD) van het voedingsboek Het Sit Smart Dieet, zie ik mij als voorzitter van de Dutch Society of Lifestyle Medicine genoodzaakt om te reageren op de volkomen foutieve (en zelfs lasterlijke) informatieverstrekking (zie hier: […]leefstijlgeneeskunde, annemarie, kookworkshop, overmatig, overgewicht1
amyloid.nlHet materiaal dat op deze website staat, is bedoeld voor algemene informatieverstrekking. Getracht wordt om de informatie actueel te houden en onjuistheden te vermijden. Met nadruk willen we hier stellen dat wij geen aansprakelijkheid…algemeen informatieverstrekking, informatieverstrekking informatieamyloïdose, verdenking, ziektebeeld, klinisch, biopt1
aovaststellingsovereenkomst.nl…informatie verstrekken die consistent is met het gezamenlijk (pers)bericht. Bovendien zullen zij bij de informatieverstrekking aan derden steeds de belangen van de andere Partij in aanmerking nemen en zich niet in negatieve…bericht informatieverstrekking, informatieverstrekking derdenclausule, vaststellingsovereenkomst, geheimhouding, overweging, kwijting1
artiestenbelangen.nlDe informatieverstrekking en beroepsondersteuning van het ABC is er op gericht om als artiest aan het werk te gaan en te blijven, ongeacht de discipline waar je in werkt. Deze website is een kennisbank met branchegerichte oplossingen…arbocatalogus, performer, abc, orkest, entertainmentbranche1
asens.eu…dit ook voor non-profit organisaties. Asens ICT Group ondersteunt bedrijven en instellingen bij het opzetten van een website en daarmee verband houdende web solutions zoals informatieverstrekking, webshop en andere online dienstverlening.solutions informatieverstrekking, informatieverstrekking webshopvoip, overheidsdienst, prs, pay, bedrijfsvideo1
autoallround.nlTaken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Deze taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de…registratie informatieverstrekking, informatieverstrekking documentafgifteschadeauto, verzekeringsmaatschappij, herkomst, bedrijfswagen, rdw1
autobedrijfhansen.nlMeedenkende medewerkers die zeer goed met de Coronmaatregelen omgaan. Super!! Verder heel attent en duidelijk in de informatieverstrekking en adviezen.duidelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking advieshansen, venray, occasiondealer, autobranche, aircoservice1
autothomas.nlexpertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte.registratie informatieverstrekking, informatieverstrekking documentafgiftesaab, volvo, rj, rdw, turbulent1
avgprivacydesk.nlDe taken van de AP zijn: toezicht, advisering, voorlichting, informatieverstrekking & verantwoording en internationale taken.voorlichting informatieverstrekking, informatieverstrekking verantwoordingaantoonbaar, privacywetgeving, normenkader, quickscan, organisatorisch1
basschilderwerk.nl…heeft vanaf de eerste kennismaking op voortreffelijke en persoonlijke wijze invulling gegeven aan een goede informatieverstrekking. Tijdige en duidelijke offerte, bereikbaarheid, afspraak over aanvang van de uitvoering, afwijking tijdens…goed informatieverstrekking, informatieverstrekking tijdigelst, buitenschilderwerk, houtrot, brakel, behang1
beleggingsverlies.nl"Particuliere beleggers hebben weinig begrip en kennis van gestructureerde producten. Daarom moeten ze een kritischer houding aannemen ten opzichte van deze categorie beleggingen. Wel zal daarvoor in de hele branche de…branche informatieverstrekking, informatieverstrekking aanbiederturbo, belegger, hefboom, rbs, sprinter1
bertdeleeuw.nl…grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken op het gebied van: toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking, documentafgifte.registratie informatieverstrekking, informatieverstrekking documentafgifteleeuw, koplampen, bandenopslag, verweerd, tpms1
beurs-stemming.nlDe Volkskrant is niet alleen een autoriteit op nieuwsgebied maar ook een van de grotere spelers op informatieverstrekking over opinie, debat, kunst, cultuur en lifestyle.speler informatieverstrekking, informatieverstrekking opiniestemming, bitcoin, volkskrant, rijles, uncategorised1
blanco-organisatieontwikkeling.nlDeze website gebruikt cookies om opgeslagen instellingen te bewaren. Voor bepaalde whitepapers vragen wij u om uw e-mailadres. Wij zullen deze gegevens niet aan anderen doorgeven, ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan…doeleinid informatieverstrekking, informatieverstrekking desgewenstblanco, onvoorwaardelijk, kenniscentrum, teamontwikkeling, zorgprofessional1
boekhoudingrotterdam.nlTevreden klanten door het gehele land, daar draait het bij ons om, ongeacht de omvang van de onderneming, of de branche waarin u actief bent. Goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking,en een scherpe tariefstelling worden…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking scherpsalarisadministratie, inkomstenbelasting, toeslag, pernis, gl1
bpv-de-eng.nlElke BPV in Laren (tegen de 20 in aantal in 2016) bestrijkt een bepaald woongebied, zo ook de BPV de Eng. De BPV werkt nauw samen met gemeente en politie als het gaat om wederzijdse informatieverstrekking, waardoor korte lijnen ontstaan…wederzijds informatieverstrekking, informatieverstrekking waardooreng, bpv, buurtpreventie, ambulance, laren1
bureaugroenveld.nlWij gaan uit van de gedachte dat u van ons veel meer verwacht dan het verwerken van uw administratie en het invullen van de belastingaangifte. Goede serviceverlening! Regeren is vooruitzien, periodieke informatieverstrekking, meten is…periodiek informatieverstrekking, informatieverstrekking ondernemergroenveld, parkeerbelasting, ondernemersadvies, bedrijfsadvies, forensenbelasting1
buro35.nlVideo past bij een moderne manier van lesgeven en speelt in op de behoefte van de leerling: snelle informatieverstrekking, af te spelen op het moment dat zij dit nodig hebben.snel informatieverstrekking, informatieverstrekking momentwerkdruk, onderwijsteam, animatievideo, pdg, organisatorisch1
ce-markeren.nl• Informatieverstrekking via in vitro-onderzoek van specimens afkomstig van het menselijk lichaam, waaronder orgaan-, bloed- en weefseldonaties, waarbij de belangrijkste beoogde werking in of op het menselijk lichaam niet met…ce-markering, definitie, richtlijn, verordening, whitepaper1
cellcare.nlOp het gebied van gezondheid, technologie, voeding en voedingssupplementen wil CellCare voorop lopen als het aankomt op informatieverstrekking en innovatieve voedingssupplementen. Ons assortiment zal zich daarom ook blijven uitbreiden en…cellcare informatieverstrekking, informatieverstrekking innovatiefcellcare, gezondheidsprofessional, testset, immuunsysteem, ayurvedische1
cijfertotaaladministratie.nl- Het leggen van contacten met banken en de informatieverstrekking voor financieringsaanvragenbank informatieverstrekking, informatieverstrekking financieringsaanvragenadministratiekantoor, salarisadministratie, financieringsaanvragen, thuisadministratie, belastingaangiften1
citizenfriendlydatacommunication.nlHet onderzoeksproject Burgervriendelijke datacommunicatie onderzoekt hoe overheden hun informatieverstrekking richting burgers anders en beter kunnen inrichten.overheid informatieverstrekking, informatieverstrekking richtingconferentie, aankondiging, datavisualisatie, lisanne, shirley1
cmc40-45.nlInformatieverstrekking. Doordat de informatie aanwezig en beschikbaar is kan de informatie eventueel verstrekt worden aan derden. Het genootschap verstrekt uitsluitend informatie en medewerking wanneer de doelstellingen en de motieven van…genootschap, collaboratie, civiel, militair, cmc1
computer-herstel.nlAfdelingshoofden kunnen de informatie eenvoudig afdrukken en delen met behulp van één enkele software, waardoor de vaardigheid van de organisatie op het gebied van informatieverstrekking en efficiënte toegangscontrole wordt verbeterd.gebied informatieverstrekking, informatieverstrekking efficiënthtml, hoes, attribuut, airpods, attributen1
control-accountancy.nlNaar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register t...tijdelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking ubo-registeraccountancy, wetsvoorstel, bedrijfsopvolgingsregeling, belastingplan, energiekosten1
coolcolumns.com…te delen. Vanaf een bepaald punt gaat al dat gepraat over dreigingsniveaus – oorspronkelijk bedoeld als informatieverstrekking – echter onbewust over in een iets dat bijna kan worden opgevat als een uitnodiging om toe te slaan, al was…oorspronkelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking onbewustpascale, columns, uil, inspirator, vaan1
cpaccountants.nl…voor zowel nationale als internationale klanten. Door proactief te adviseren en periodieke financiële informatieverstrekking zorgen wij er samen met u voor dat er voor u geen financiële verassingen zijn en dat u eventueel tijdig de…financieel informatieverstrekking, informatieverstrekking samenaccountantskantoor, segment, bedrijfs, salarisadministratie, opsteller1
cscfinancialservices.nlOnze dienstverlening gaat verder dan het verwerken van een administratie, het indienen van een belastingaangifte of ondersteuning van onze klanten. Goede service verlenen, regelmatige informatieverstrekking en behouden van een goede…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking goedcsc, belastingaangifte, belastingtechnisch, kernactiviteit, administratiekantoor1
customatraz.nl"Van A tot Z Een fijne werkmethode. Een eerlijk en oprechte informatieverstrekking die op maat tot stand komt"oprecht informatieverstrekking, informatieverstrekking maatmatras, ergonomisch, modulair, levenslang, bedbox1
d-vision.nlDe meerwaarde van internet wordt bepaald in een oogwenk. Daarom creëert D-Vision aandachttrekkers. De kracht van bondige informatieverstrekking verpakt in een eigenzinnige vormgeving. Helder, imagoversterkend en uit op nieuwsgierigheid…bondig informatieverstrekking, informatieverstrekking eigenzinnigreclamebureau, herkenning, wissel, herkenbaarheid, bedrijfspresentatie1
datatrust.nlVoor de transitie naar een wendbaar pensioenfonds is goede controle over de datahuishouding en datakwaliteit een randvoorwaarde. Dit legt de basis voor het beheersen van de kosten per deelnemer, een effectieve informatieverstrekking…effectief informatieverstrekking, informatieverstrekking tijdigpensioenfonds, datakwaliteit, pensioenadministratie, toekomstbestendig, transitie1
dekselencom.nl…wijze voor ons uitgevoerd. Ze vormde de centrale spil in Spinderwind BV en ondersteunde daarmee de informatieverstrekking naar alle stakeholders. Met haar organisatietalent bleek ze een gouden medewerker om de burgerbetrokkenheid…daarmee informatieverstrekking, informatieverstrekking stakeholdersdeksel, com, steenbreek, organisatiebureau, barbara1
denieuwebelegger.nlDe artikelen, columns en analyses van De Nieuwe Belegger zijn geen beleggingsadviezen en uitsluitend bedoeld als algemene informatieverstrekking. Aan deze gegevens kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. De Nieuwe Belegger heeft…algemeen informatieverstrekking, informatieverstrekking gegevenbelegger, lan, aandeel, ipo, spotify1
deschrijverijheiloo.nlDuidelijke informatieverstrekking bespaart enorm veel werktijd. Als belangrijke zaken helder worden aangegeven zijn vragen immers overbodig.duidelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking enormkantoorruimte, esmee, casual, dresscode, telefoonhoes1
desswalmen.nlDeze website is ingericht ter informatieverstrekking, en geeft zowel algemene informatie als wedstrijdinformatie voor leden en familie, potentieel nieuwe leden, en andere geïnteresseerden. Houdt ook onze Facebookpagina in de gaten voor…website informatieverstrekking, informatieverstrekking zowelswalmen, afgelasting, protocollen, bestuurlijk, ereleden1
devbird.nlDe gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemeneinformatie over DevBird te verstrekken. Belanghebbende moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met…belanghebbend informatieverstrekking, informatieverstrekking relatiewebontwikkeling, klantcase, bedrijfswebsite, hoofdpagina, cms-systeem1
devibfabriek.nlHet gebruik van gevaarlijke stoffen moet veilig en verantwoord kunnen, een goede informatieverstrekking is daarbij cruciaal! Het veiligheidsinformatieblad (ViB) en de productinformatiekaart (PIKA) zijn de instrumenten om gevaren…goed informatieverstrekking, informatieverstrekking daarbijvib, veiligheidsinformatieblad, wik, ufi, pcn1
devjo.nlDEVJO gaat goed. Zo goed dat we eigenlijk nu al handen te kort komen. We werken met man en macht aan goede informatieverstrekking voor zowel jou als participant als voor de sponsoren. Dat duurt iets langer dan gepland, maar binnen enkele…goed informatieverstrekking, informatieverstrekking zowelsportvereniging, thuisloos1
devrije.nlAls anarchistisch multimedium maakt De Vrije optimaal gebruik van deze vrijheid van informatieverstrekking. Op onze website lees je daarom niet alleen artikelen over anarchistische principes, maar ook over aanverwante zaken zoals…vrijheid informatieverstrekking, informatieverstrekking websiteanarchistisch, herbalife, personenalarmering, mc, vitakruid1
dierenartsenschildwolde.nlvan apen en andere kleine en middelgrote zoogdieren in Europa kan AAP een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van duurzame oplossingen. De organisatie werkt op basis van barmhartigheid en is open in de informatieverstrekking.dierenarts, schildwolde, gezelschapsdieren, paraveterinair, dierenartsenpraktijk1
disk-v.nl, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reŘnies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking…belangenbehartiging informatieverstrekking, informatieverstrekking saamhorigheidsactiviteitenveteranen, verantwoording, psychosociaal, defensie, belangenbehartiging1
disk-veteranen.nl, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reŘnies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking…belangenbehartiging informatieverstrekking, informatieverstrekking saamhorigheidsactiviteitenveteranen, verantwoording, psychosociaal, defensie, belangenbehartiging1
doc4.nlDoor de constante uitwisseling van gegevens is Compass bij uitstek geschikt voor alle soorten (management-) rapportages en informatieverstrekking over klanten en klantstromen.rapportage informatieverstrekking, informatieverstrekking klantdoc, suite, brievenbus, couverteren, klantcommunicatie1
docentpraktijkbegeleider.nlDe praktijk van de apotheek is in de loop der jaren sterk veranderd. Het takenpakket van de apothekersassistente bestaat voornamelijk uit; medicatiebewaking, voorlichting, advies en informatieverstrekking.praktijkbegeleider, irma, apothekersassistent, crkbo, geneesmiddel1
dutchairco.nlHiertoe is de onderneming door STEK erkend, wordt voldaan aan de PED normering, Eurovent en staan de lidmaatschappen NVKL, TVVL, ASHRAE en Metaalunie borg voor de benodigde informatieverstrekking.luchtbehandelingskast, koelmachine, vof, fabrikaat, blower1
ed-consultancy.nl…u meer mag vragen van een administratiekantoor of belastingadviseur dan alleen het boeken van de administratie of het invullen van de belastingaangifte. Goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking, geen 9 tot 5 mentaliteit.regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteitadministratiekantoor, belastingadviseur, belastingaangifte, facturatie, loonadministratie1
erdbrink.nl…er in dit vak sprake van een beroepsgeheim en een zogeheten ‘verschoningsrecht’. Dit laatste houdt in dat een advocaat het recht heeft om niet mee te werken aan informatieverstrekking over zijn of haar cliënt – zelfs tegenover een rechter.mee informatieverstrekking, informatieverstrekking cliëntjurist, advocatuur, beroepsgroep, gerechtelijk, strafzaak1
erichberfelohypotheken.nlErich Berfelo Hypotheken biedt die zekerheid; van financieel advies, informatieverstrekking bij consumptief krediet tot hulp bij verzekeringen.advies informatieverstrekking, informatieverstrekking consumptieferich, krediet, consumptief, rente, onafhankelijkheid1
fidiom.nlFidiom verleent financiële diensten op maat aan particulieren en ondernemers in het MKB-segment. Uiteraard voldoen wij aan alle professionele vereisten, zoals onafhankelijkheid, glasheldere informatieverstrekking en een actuele kennis van…glashelder informatieverstrekking, informatieverstrekking actueelkrediet, lening, sparen, aflossingsvrije, fiscus1
finatax.nl…ook in ons dienstenpakket. Daarbij wij nemen graag samen met u stappen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Wij gaan dus een stuk verder dan alleen de presentatie van betrouwbare cijfers en periodieke informatieverstrekking.belastingadvies, advieskantoor, organisatiestructuur, loonadministratie, huwelijks1
focuspensioencommunicatie.nlFocus biedt werkgevers ondersteuning in de informatieverstrekking over pensioen aan uw medewerkers.ondersteuning informatieverstrekking, informatieverstrekking pensioenpensioencommunicatie, pensioenregeling, arbeidsvoorwaarde, secundair, onbenut1
forchi.nlLedschermen staan bekend om hun perfecte weergave, hoge attentiewaarde en multifunctionaliteit. Deze eigenschappen maken de hightech schermen bij uitstek geschikt voor evenementen, festiviteiten, informatieverstrekking en commercieel…festiviteiten informatieverstrekking, informatieverstrekking commercieelexploitatie, frederik, rj, hightech, attentiewaarde1
frankhermens.nl…de kwaliteit, de informatie en de organisatie van het project. Onderlinge communicatie en een complete informatieverstrekking zijn van cruciaal belang in een projectorganisatie. Als externe begeleider kan ik daarnaast ook nieuwe…compleet informatieverstrekking, informatieverstrekking cruciaalhermens, vormgever, conceptontwikkelaar, dienstverlenen, projectbegeleiding1
funkiblog.nlOnze tevredenheid over het consult wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid informatie die we krijgen. Uit een overzicht van meer dan 40 onderzoeken naar de tevredenheid van patiënten in 1998 bleek dat de informatieverstrekking door de…patiënt informatieverstrekking, informatieverstrekking artsbitcoin, lewis, sarah, dvsa, cryptocurrency1
galactosemievereniging.nlDe GVN richt zich op informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging.gvn informatieverstrekking, informatieverstrekking lotgenotencontactgvn, stofwisseltour, stranddag, doneer, zorgpad1
gastenprojecten.nlEerste naar buiten treden van het residencyprogramma Relationele Gastenprojecten Eikenburg . Gesprekken, informatieverstrekking, verbinding, en participatie in het Sploenk creëerspel van speciale gast Susan de Wolff. ( Lees verder… )gesprek informatieverstrekking, informatieverstrekking verbindingeikenburg, relationeel, eindpresentatie, dialoog, campus1
geennieuwereactor.nlDe naam zegt het al, de vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!, is mordicus tegen een nieuwe kernreactor in de duinen. Maar mist in de voorlichting ook een evenwichtige informatieverstrekking. Daarom vindt de vereniging het belangrijk…evenwichtig informatieverstrekking, informatieverstrekking verenigingkernreactor, reactor, nucleair, radioactief, isotopen1
gemsbok.nlVoordat u op reis gaat, krijgt u ons befaamde routeboekje waarvoor wij de Ubuntu Award toegekend hebben gekregen van het Zuid-Afrikaans Verkeersbureau in de categorie beste informatieverstrekking. In dit boekje leest u leuke - soms…goed informatieverstrekking, informatieverstrekking boekbotswana, namibië, zambia, mauritius, peru1
geutjes-administratie.nl…boeken van de administratie of het invullen van de belastingaangifte. Goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking, geen “9 tot 5” mentaliteit en een scherpe tariefstelling worden door onze relaties als meest opvallende…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteitgeutjes, administratiekantoor, kantoorpand, nonsens, reclamecampagne1
goedberekend.nl…richting te bepalen. Alles draait bij ons om tevreden klanten. Een goede serviceverlening en regelmatige informatieverstrekking staan daarbij centraal. Zo ook traditionele waarden als vertrouwen, betrokkenheid en integriteit dragen bij…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking daarbijadministratiekantoor, vlaardingen, dienstenpakket, ondoenlijk, kleinbedrijf1
groenedakenleiden.nlAlle complimenten voor de manier waarop dat is gedaan. Zowel qua netheid als qua informatieverstrekking.groendak, overmeer, fotoserie, dagblad, leidsch1
hepatitisinfo-learning.nlHet doel van de stichting is bewustzijnsbevordering en kennis- en informatieverstrekking over virale hepatitis en andere leverziekten.bewustzijnsbevordering informatieverstrekking, informatieverstrekking viraalhepatitis, doktersassistente, e-learning, leververvetting, richtlijn1
hetncb.nlcoördineren van organisatorische afspraken met standhouders zoals informatieverstrekking, inschrijving, bevestiging, op- en afbouwstandhouder informatieverstrekking, informatieverstrekking inschrijvingnoordelijk, personeelsfeest, bedrijfsevenement, adema, earnewâld1
holswildersupport.nlIk vind mijn weg tussen ethiek, diverse belangen en informatieverstrekking zodat er een juiste basis voor besluitvorming ontstaat. Daarnaast ben ik organisatorisch sterk en goed inzetbaar voor evenementen, verhuizingen of andere…belang informatieverstrekking, informatieverstrekking zodatorganisatorisch, vilans, denkniveau, doortastend, hands-on1
huisartsenwitselveldhoen.nlOnafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Denk onder meer aan het laatste nieuws over griepepidemieën, vaccinaties, infectieziekten.betrouwbaar informatieverstrekking, informatieverstrekking gebiedveldhoen, mw, doktersassistente, huisartsenzorg, assistente1
huizemuller.nlKlanten beoordelen ons het hoogst op de onderdelen ‘ klantvriendelijkheid ’, ‘ Persoonlijke aandacht ’, ‘ Deskundigheid ’, ‘ Informatieverstrekking ’, ‘ Afspraken nakomen ’ en ‘ Bereikbaarheid ’.deskundigheid informatieverstrekking, informatieverstrekking afspraakmuller, huize, stadskanaal, nvm, woningaanbod1
hukas.nlInformatieverstrekking aan patiënten, medisch specialisten, de farmaceutische industrie en andere relevante partners zoals patiëntenorganisaties en –federaties;huidkanker, welkomstpakket, melanoom, vaarkracht, doneer1
idente.nlAnalyse van alle gebitsproblemen leggen wij vast in een te downloaden digitale videoboodschap . Wij zijn de enige praktijk ter wereld met deze patiëntgerichte informatieverstrekking.gorinchem, tandheelkunde, klikgebit, esthetisch, mondzorg1
ikgeentoestemming.nlWaarbij het gaat om gebruik van de een apert illegale opt-out methode, gebruik van onjuiste- en intimiderende informatieverstrekking en toestemmingsformulieren op grond waarvan een rechtsgeldige toestemming onmogelijk kán worden gegeven.gebruik informatieverstrekking, informatieverstrekking toestemmingsformuliervrijbit, vzvz, uitwisseling, onrechtmatig, invoering1
insaver.beHet was een uitermate aangename samenwerking in Insaver: Gaande van een correcte informatieverstrekking en prijssetting van de verkoper, over een mooi geplaatste en afgewerkte PV-installatie tot het verstrekken van de nodige informatie om…correct informatieverstrekking, informatieverstrekking prijssettingomvormer, zonnepanelen, laadoplossing, vertegenwoordiger, dakwerk1
insidewoonadvies.nl…professional die kopers direct na de koop tot aan de bouwfase van een woning advies en ondersteuning geeft. Hierbij worden de belangen van de aannemer, zoals informatieverstrekking, voortgang en financiën, niet uit het oog verloren.aannemer informatieverstrekking, informatieverstrekking voortgangwoonadvies, woonwensen, ruud, verzorgen, kopersbegeleiding1
internetconsultatie.nl…naar een eerder gedane melding; (3) de wijze waarop opbrengst wordt verstrekt aan de verwerver; (4) informatieverstrekking door andere instanties; en (5) de bewaartermijnen van de gegevens en de wijze waarop de gegevens die in het…verwerver informatieverstrekking, informatieverstrekking instantiesluitingsdatum, wetsvoorstel, consultatie, internetconsultatie, waterstaat1
interventienet.nldoel is om mogelijke problemen te signaleren. Bepaalde problemen kunnen ter plekke door de apotheek worden opgepakt (informatieverstrekking, contraindicaties), terwijl andere complexere problemen doorgespeeld worden aan de behandelend arts.apotheek informatieverstrekking, informatieverstrekking contraindicatiesinterventie, medicatie, therapietrouw, apotheek, sms1
intuere.nl…van observatie (zowel statisch als dynamisch). Daarnaast houden privédetectives zich bezig met overige informatieverstrekking gekregen uit verschillende bronnen, en het verhoren van betrokkenen en getuigen. Ook valt forensisch…overig informatieverstrekking, informatieverstrekking verschillendprivédetective, fod, justitie, korpschef, variëteit1
ipto.nlHet aanleveren van gegevens voor de IPTO behoort tot de verplichte informatieverstrekking in het kader van het Besluit Informatievoorziening WVO.ipto informatieverstrekking, informatieverstrekking kadermeting, centerdata, ocw, achterstanden, regeerakkoord1
jahooballonvaarten.nl"Prachtige avond meegemaakt met Jahoo Ballonvaarten. De informatieverstrekking was op tijd en duidelijk. Jan en zijn team zijn enthousiaste mensen en zorgden voor een bijzondere avond, tot in de puntjes geregeld met een hapje en een…ballonvaart informatieverstrekking, informatieverstrekking tijdballonvaart, terneuzen, hulst, sluis, zeeuws-vlaanderen1
jangipman.nlBevinden uw gasten zich verspreid over een groot terrein? met een mobiele geluidset kan ik ze tot in de uithoeken bereiken. Van informatieverstrekking tot rondewissels bij deelsessies. Eventueel ondersteund met bijpassende muziek.uithoek informatieverstrekking, informatieverstrekking rondewisselshoofdpodium, menig, presentator, ludiek, genoegen1
jcsportrevalidatie.nlde naam van de collega die u behandeld heeft, en de postcode van de betreffende praktijkvestiging heeft ingevuld, kunt u een aantal items (o.a. afspraken, accommodatie, informatieverstrekking en behandelresultaat) met een cijfer beoordelen.accommodatie informatieverstrekking, informatieverstrekking behandelresultaatsportrevalidatie, specialismen, diëtetiek, revalidatie, orthopedisch1
jeugdbelangveenendaal.nlWil je meedenken, heb je ideeën hoe de jeugdhulpverlening beter kan, maak je je zorgen over wachttijden in jeugd GGZ, over dyslexiebeleid, informatieverstrekking over pleegzorg of wil je een thema op de kaart zetten? Meld je dan aan!dyslexiebeleid informatieverstrekking, informatieverstrekking pleegzorgjeugdzorg, jeugdhulpverlening, cjg, jeugdwet, wethouder1
joopvanaert.nlSinds 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In mijn Kwaliteitsstatuut GGZ zie je hoe ik invulling geef aan wettelijke verplichtingen onder andere omtrent samenwerking…samenwerking informatieverstrekking, informatieverstrekking bereikbaarheidjoop, aert, verwijsbrief, bedrijfsarts, sint-oedenrode1
jpvservices.nlProductpresentatie en informatieverstrekking op TV-schermen… de kans is groot dat u dit herkent van de KPN winkels, bij de doe het zelf shop of de Blokker. Door de consument op deze manier te voorzien van informatie, krijgt uw bedrijf een…productpresentatie informatieverstrekking, informatieverstrekking tv-schermennarrowcasting, ontruiming, verantwoorden, monteren, faciliteren1
juliajorna.nl…in uw dossier ook het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Uw schriftelijke of mondelinge informatieverstrekking is strikt vertrouwelijk. Informatieverstrekking aan en informatie-inwinning van derden, zoals bedrijfsarts…mondeling informatieverstrekking, informatieverstrekking strikt, vertrouwelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking informatie-inwinningjorna, julia, psychotherapiepraktijk, klinisch, psychotherapeut1
justcleanup.nl…wij in de aankomende jaren een steentje bijdrage aan (verschillende) biodiversiteitsprojecten. Ook willen we dit jaar ons professioneel netwerk uitbreiden en willen we het volume en de frequentie van onze informatieverstrekking verhogen.clean-up, organisator, leeman, studente, elsen1
kbo-berghem.nlDe Herfstzon zet zich ook in voor andere belangen van haar leden o.a. door relevante informatieverstrekking, advies en hulp bij administratieve en fiscale zaken of ander problemen. Kortom wij zijn er voor u. Wordt lid van onze vereniging .relevant informatieverstrekking, informatieverstrekking adviesherfstzon, berghem, jeu, seniorenvereniging, breien1
kloukdesign.nl…waarbij het doel van de website per geval sterk kan verschillen. Denk aan bijvoorbeeld klantondersteuning, informatieverstrekking of image building. En voor de ene onderneming is een website onderdeel van een crossmediale…klantondersteuning informatieverstrekking, informatieverstrekking imageposo, slank, midden-groningen, communicatiemiddel, reclame-uitingen1
kollektiefbeveiliging.nlConceptbewaking, logistieke oplossingen en informatieverstrekking zijn voor ons minstens zo belangrijk als handhaving.oplossing informatieverstrekking, informatieverstrekking minstenskollektief, sfeerbeheer, grootschalig, evenementenbeveiliging, horecabeveiliging1
komcommuniceren.nlDaar waar alles tegenwoordig in een hoger tempo gaat dan vroeger, daar waar Twitter, Facebook, Whatapp en andere social media de snelle en oppervlakkige informatieverstrekking aan elkaar versterken, sta ik graag samen met jullie…oppervlakkig informatieverstrekking, informatieverstrekking elkaarkindercoaching, jongerencoaching, kindertolk, communiceren, logopedist1
lcnh.nlTijdens de groepsbijeenkomsten krijgt u veel achtergrondinformatie en praktische tips. Deze bijeenkomsten duren steeds anderhalf uur en ze bestaan uit een mix van informatieverstrekking en samenwerkingsopdrachten. Naast deze…mix informatieverstrekking, informatieverstrekking samenwerkingsopdrachtleefstijlcoach, mieke, leefstijlcoaching, ciska, groepsbijeenkomst1
leakserv.comSteun, informatieverstrekking en perspectief bieden aan slachtoffers van wraakporno of andere vormen van online seksueel misbruik. Dat is de missie waar Stichting SVWP in 2022 mee is begonnen.steun informatieverstrekking, informatieverstrekking perspectiefverwijdering, sextortion, seksueel, misbruik, gezichtsherkenning1
leerkrachtighouten.nl…spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.diagnostiek, consultatie, leerstoornis, observatie, psychologisch1
lenarduzzi-terrazzodesign.nlOnderlinge communicatie en een complete informatieverstrekking zijn van cruciaal belang in een projectorganisatie. Het kan voorkomen dat een project op een bepaald moment onverwacht snel van start dient te gaan. De opdrachtgever is dan…compleet informatieverstrekking, informatieverstrekking cruciaalterrazzo, aanrechtblad, gino, projectbegeleiding, dikte1
lesbijbas.nlKwalitatief goede informatieverstrekking op de momenten dat het nodig is, om zo optimaal je lessen te benutten!goed informatieverstrekking, informatieverstrekking momentautorijschool, rijopleiding, lesauto, audi, sebastiaan1
lingeradministratie.nlIk sta voor een goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking en een scherpe tariefstelling.regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking scherplinger, belastingadviesbureau, belastingaangiften, accountantskantoor, belastingadviseur1
linkadministratie.nlIk sta voor een goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking en een scherpe tariefstelling.regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking scherplinger, belastingadviesbureau, belastingaangiften, accountantskantoor, belastingadviseur1
linklog.nlWaar vindt u als consument nou goede vergelijkingssites? Inmiddels een hype op het internet, u kunt alles vergelijken maar welke sites hebben inmiddels een reputatie opgebouwd? Welke sites doen aan eerlijke informatieverstrekking? Een…eerlijk informatieverstrekking, informatieverstrekking hypevloerafwerking, hype, vergelijkingssite, datingsite, kaf1
m2printing.nlM2 Printing is een jong en dynamisch full service signing en printbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in groot formaat printen en het leveren van vele soorten reclamemedia, reclameframes en mobiele presentatie-systemen voor…marketing-doeleinden informatieverstrekking, informatieverstrekking merkverbeteringsigning, spandoek, vlaggen, printbedrijf, vloerstickers1
maashorstpoort.nlAlles met liefde en grote gastronomie ervaring gedaan. Perfect ontbijt met oog voor het detail; door de gerichte en gedetailleerde informatieverstrekking een goed uitgangspunt om de interessante omgeving te ontdekkendetail informatieverstrekking, informatieverstrekking goedmaashorst, gastenkamer, wisent, tauro, natuurpark1
martijn-muller.nlRegelmatig bemiddelen wij tussen partijen bij koop of verkoop van vastgoedbeleggingen. Integriteit en een zorgvuldige manier van informatieverstrekking zijn de kernwaarden die wij hanteren. Op die manier de juiste klant vinden voor een…manier informatieverstrekking, informatieverstrekking kernwaardenmuller, bedrijfsonroerendgoed, bedrijfshuisvesting, bedrijfs, transactie1
mdoors.nlProfessioneel. Kennis van zaken. Snelle service. Nette afwerking. Duidelijke en heldere informatieverstrekking en communicatie. Wij bellen Mark de volgende keer weer.helder informatieverstrekking, informatieverstrekking communicatietaatsdeur, scharnier, schuifdeur, onzichtbaar, buitendeur1
mgvadministraties.nlDoor mee te denken, proactief te adviseren en tussentijdse informatieverstrekking zorgen wij er samen met u voor dat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. Onze ervaring leert dat wij u met deze werkwijze op de beste manier…tussentijds informatieverstrekking, informatieverstrekking samenmgv, waarland, prognose, begroting, administratiekantoor1
mijnadministratiedigitaal.nlIndien de offerte naar wens is, zal overgegaan worden tot het maken van afspraken. De begindatum, eventuele overdracht, informatieverstrekking, gegevensuitwisseling, et cetera. Hieruit volgt een opdrachtbevestiging en zodra deze getekend…overdracht informatieverstrekking, informatieverstrekking gegevensuitwisselingadministratiekantoor, boekhouder, steunmaatregelen, bonnet, kwartaal1
modder.netOnze oplossingen liggen daar waar er een ondersteunende rol voor de automatisering is weggelegd. Zowel op het communicatieve vlak ter ondersteuning van de verkoop, verhuur of informatieverstrekking alsook bij de het verzorgen van een…verhuur informatieverstrekking, informatieverstrekking alsookmodder, optiek, úw, resultaatgerichte, kantoorautomatisering1
moniquewaslander.nlVoor overige prestaties, zoals informatieverstrekking aan bedrijfsartsen, gelden afzonderlijke tarieven die vastgesteld zijn door de Nationale Zorgautoriteit (NZa). Deze worden vergoed door de instantie die de informatie met uw…prestatie informatieverstrekking, informatieverstrekking bedrijfsartsendiagnostiek, vgct, cognitief, plicht, zorgaanbieder1
monitornanny.nlHet is goed nieuws dat dankzij goede informatieverstrekking en zorg voor ouders, Wiegendood steeds minder voorkomt. In de VS bijvoorbeeld, is het aantal met 75% gedaald sinds 1980.goed informatieverstrekking, informatieverstrekking zorgnanny, wiegendood, alarm, ademhaling, kraamkliniek1
mullerbog.nlRegelmatig bemiddelen wij tussen partijen bij koop of verkoop van vastgoedbeleggingen. Integriteit en een zorgvuldige manier van informatieverstrekking zijn de kernwaarden die wij hanteren. Op die manier de juiste klant vinden voor een…manier informatieverstrekking, informatieverstrekking kernwaardenmuller, bog, bedrijfsonroerendgoed, bedrijfshuisvesting, bedrijfs1
natuurcentrumveluwe.nlbezoek aan onze wildkansel en individuele bezoekers en groepen door middel van informatieverstrekking ennatuurcentrum, schaapskudde, heidebloem, ginkel, kooi1
niezingpartners.nlOnze filosofie gaat uit van de gedachte dat u meer mag vragen van een administratiekantoor of belastingadviseur dan alleen het boeken van de administratie of het invullen van de belastingaangifte. Goede serviceverlening, regelmatige…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteitadministratiekantoor, kleinbedrijf, loonadministratie, belastingadvies, omvang1
niokids.nlOuders kunnen zelf heel eenvoudig in de planning aangeven welke dagen en tijdstippen hun kinderen op het kinderdagverblijf zijn. Door duidelijke afspraken te maken met de ouders over deadlines en informatieverstrekking is het voor de…deadline informatieverstrekking, informatieverstrekking medewerkerkinderdagverblijf, digitalisering, personeelsplanning, datgene, dadelijk1
noordennenmediation.nl…alle standpunten te bekijken en te overleggen over de mogelijkheden en afspraken. Je weet ook zeker dat de informatieverstrekking eerlijk én volledig is. Dat is gezond voor jou situatie, de situatie van je partner maar vooral goed voor deafspraak informatieverstrekking, informatieverstrekking eerlijkscheidingsspecialist, altena, heusden, informatiegesprek, giessenburg1
ntv.amsterdam…op het platteland waar alleen een zeer beperkt aantal winkelketens de boventoon voeren. Monopolisering van informatieverstrekking is allang geen droom meer voor dubieuze uitgevers. Het is eerder norm dan uitzondering aan het worden.monopolisering informatieverstrekking, informatieverstrekking allangntv, opkamer, winstgevend, videoproductie, e-books1
nvfg.nlShared learning op het gebied van registratie en informatieverstrekking over geneesmiddelen.registratie informatieverstrekking, informatieverstrekking geneesmiddelfarmaceutische, ppn, najaarsbijeenkomst, geledingen, beroepsvereniging1
nvvs-gelre.nlTbv informatieverstrekking op scholen, zorgcentra, sociale wijkteams en in de geschreven pers zijn we op zoek naar voorlichters Vrijwilligers .tbv informatieverstrekking, informatieverstrekking schoolringleiding, gelre, hoortoestellen, toonen, slechthorende1
orgaccountants.nlVanaf 1 januari 2022 wordt voor werkgevers de plicht tot informatieverstrekking aan de Belastingdienst uitgebreid. Als u betalingen doet aan een natuurlijk persoon, moet de Belastingdienst worden geïnformeerd over een aantal zaken. Onder…plicht informatieverstrekking, informatieverstrekking belastingdienstorg, belastingadviseur, accountancy, bijtelling, bestelauto1
osteopathiebalk.nlOm u nog beter van dienst te kunnen zijn is de website fors veranderd. Naast uitgebreidere informatieverstrekking over de praktijk en de therapeutische mogelijkheden, is de communicatie via de e-mail verbeterd. Gebruik daarvoor de…uitgebreid informatieverstrekking, informatieverstrekking praktijkosteopathie, haaksbergen, gezondheidscentrum, bindweefsel, verpleegtehuis1
papoea-naar-school.nldat de Belastingdienst ons heeft erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te behouden hebben wij ingaand 2014 moeten voldoen aan nieuwe verscherpte voorschriften wat betreft informatieverstrekking via deze website.voorschrifen informatieverstrekking, informatieverstrekking viapapoea, nieuw-guinea, graaf, texel, volk1
partyverhuurklarenbeek.nlPartyverhuur Klarenbeek verklaart nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens…administratie informatieverstrekking, informatieverstrekking desbetreffendeklarenbeek, partyverhuur, spandoek, spaarkaart, koelwagen1
pasveerpensioenadvies.nlOp 1 juli 2015 werd de Wet pensioencommunicatie ingevoerd. Doel van deze wet was de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en gepensioneerden te verbeteren. Op […]wet informatieverstrekking, informatieverstrekking deelnemerpensioenadvies, pasveer, afschaffing, upo, verevening1
paulhager.nlBestuurders in Nederland leunden lang laks achterover en het Journaal steunden hen door de slechte informatieverstrekking. Dit coronavirus bestaat namelijk al veel langer. Wij moesten vooral onze kop in het zand steken met VVD-minister…slecht informatieverstrekking, informatieverstrekking coronavirushager, minister, menzis, verzekerd, rutte1
pcdienstverlening.nlUw declaraties, praktijkadministratie en debiteurenbeheer: u kunt het aan ons overlaten. Professioneel, persoonlijk, zorgvuldig en discreet. Evenals uw informatiebeveiliging, backupsysteem, informatieverstrekking aan CBS en…backupsysteem informatieverstrekking, informatieverstrekking cbsverwerkersovereenkomst, praktijkvoering, ontzorgen, zeewolde, debiteurenbeheer1
peers4parents.nlAndere activiteiten waarvoor we benaderd kunnen worden en graag samenwerken zijn (reeksen) thema-avonden in de vorm van interactieve lezingen of workshops . Hierbij staat informatieverstrekking over een specifiek thema centraal. Ouders…hierbij informatieverstrekking, informatieverstrekking specifiekbegaafd, facilitator, peers, gesprekgroep, begaafdheid1
pharmades.beBetrouwbare informatieverstrekking en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens;betrouwbaar informatieverstrekking, informatieverstrekking vertrouwelijkhoogerheide, ossendrecht, putte, apotheek, verkoopvoorwaarden1
pietheinbouwkamp.nlEen tekst hoef je maar één keer te (laten) schrijven. Daarna doet het zijn werk. Het zorgt voor bezoekers uit Google, voor informatieverstrekking waardoor mensen een keuze maken en voor geld in het laatje terwijl jij met andere dingen…google informatieverstrekking, informatieverstrekking waardoorverkooptekst, verkopen, slapeloze, contentstrategie, winstgevend1
praktijkrhoondorp.nlWelkom op de website van Huisartsenpraktijk Rhoon Dorp. We hopen met deze website tegemoet te komen aan de moderne informatieverstrekking, maar persoonlijk contact staat voor ons op de eerste plaats. U kunt voor vragen of advies altijd…modern informatieverstrekking, informatieverstrekking persoonlijkrhoon, huisartsenpraktijk, spreekuur, assistente, griepvaccinatie1
privacyfirst.nlPrivacy First heeft als doel om deze rechten op een gedegen manier te laten vastleggen in de wet en treedt hierin actief op in de vorm van politieke lobby, juridische acties en rechtszaken, informatieverstrekking en campagnes voor het…rechtzaak informatieverstrekking, informatieverstrekking campagnesleepwet, rechtzaak, syri, ubo-register, geding1
psca.nlEen vaste controller die zorgdraagt voor de kwaliteit en informatieverstrekking en uw organisatie kentkwaliteit informatieverstrekking, informatieverstrekking organisatieallerhande, inkoopfacturen, salaris, personeelsadministratie, kernactiviteit1
psychologiemertens.nlHeldere informatieverstrekking, bereikbaarheid, toegankelijkheid, een open houding en up to date behandelingen vind ik daarbinnen belangrijke elementen.helder informatieverstrekking, informatieverstrekking bereikbaarheidmertens, wachttijd, gedragstherapie, emdr, vrachelen1
psychologiepraktijkreeshof.nl…worden structureel geconfronteerd met ondoorzichtige, onvolledige, tegenstrijdige en telkens wisselende informatieverstrekking door overheid en zorgverzekeraars. Wij adviseren u altijd zelf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar en de…telkens informatieverstrekking, informatieverstrekking overheidpsychologiepraktijk, reeshof, contractvrij, wachttijd, zorgvraagtypering1
psychotherapie-in-enschede.nlSchriftelijke informatieverstrekking ( met toestemming cliënt ) aan derden: 36,92€schriftelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking toestemmingpsychotherapie, marthe, psychotherapiepraktijk, wachttijden, stoornissen1
psychotherapienieuwsloten.nlDeze website beoogt een no-nonsense uitstraling met sobere layout en is gericht op complete en adekwate informatieverstrekking.sloten, psychotherapie, praktijkpand, halte, tramhalte1
pulsarlube-nederland.nlDe Pulsarlube EO smeerunit is een compacte unit welke wij sinds kort gebruiken. Wij hebben deze besteld via Ambismeersystemen, de service was goed en ook de informatieverstrekking was naar wens!goed informatieverstrekking, informatieverstrekking wensvervangbaar, werkdruk, specificaties, eo, bt1
pvv-utrecht.nlDe PVV heeft nu acht jaar in de Provinciale Staten van Utrecht achter de rug. Voldoende om de balans van deze bestuurslaag op te maken. Het oordeel kan niet positief zijn. Integendeel. Geldverspilling, wanbeleid, gebrekkige…gebrekkig informatieverstrekking, informatieverstrekking misleidingpvv, opinie, motie, curriculum, elly1
pw-interim.nlProgrammamanager voor de modernisering van de digitale toegang voor bedrijven die zaken doen met de RDW. Projectmanager voor de modernisering van informatieverstrekking van de RDW.modernisering informatieverstrekking, informatieverstrekking rdwfusie, transitie, invoering, bestaand, productinnovatie1
qoore.nlQOORE heeft mij op een professionele manier geholpen. Zij hebben mij een vacature voorgesteld en zij hebben mij bij de gehele sollicitatieprocedure bijgestaan. Het contact was fijn en informeel, en gedurende de sollicitatie was de…sollicitatie informatieverstrekking, informatieverstrekking helderrecruitment, detachering, businessunit, carrièrestap, winnen1
rdwkeuring.nlBij de informatieverstrekking van gegevens van voertuigen of eigenaren speelt privacy uiteraard een belangrijke rol. De gegevens worden dan ook pas verstrekt aan bepaalde instanties of bedrijven na een aantal strenge procedures. De RDW…rdw, tellerrapport, autokeuring, bromfiets, wegverkeer1
rebeladministraties.nlDit houdt in dat wij staan voor een goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking en een scherpe tariefstelling.regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking scherprebel, boekhouder, variabelen, administratiekantoor, hoc1
renkumsemolen.nlHet werk binnen Stichting Exploitatie Renkumse Molen rust op de schouders van vrijwilligers. Zij zetten zich sinds de restauratie in voor moleneducatie, wandel- en fietstochten, informatieverstrekking en bezetting van de molenwinkel. Het…fietstochten informatieverstrekking, informatieverstrekking bezettingmolen, renkums, molenwinkel, beltmolen, renkum1
renomaxwandafwerking.nlUitstekende service, snelle uitvoering van de diensten. Goede uitleg + informatieverstrekking.wandafwerking, glasvezelbehang, zolder, renovlies, ezra1
roikanon.comROI Kanon is continue haar producten aan het updaten. Het kan voorkomen dat de informatieverstrekking vertraging oploopt en hierdoor verkeerde informatie weergeeft in bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) onze advertenties op andere…product informatieverstrekking, informatieverstrekking vertragingroi, kanon, lesmateriaal, affiliate, tactiek1
roosenvaneijk.nlRoos & van Eijk Assurantiën • Hypotheken onderschrijft de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI).gedragscode informatieverstrekking, informatieverstrekking dienstverleningeijk, assurantiën, reisverzekering, gd, arbeidsongeschiktheid1
rudaw.nlOppositiepartijen vinden de informatieverstrekking van het kabinet over de rol van oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge...oppositiepartij informatieverstrekking, informatieverstrekking kabinetkabinet, coalitie, fractievoorzitter, pvda, doodslag1
salomonsbv.nl5. De marketing en informatieverstrekking aan het taxatiebedrijf en afhankelijk van de grootte van het bedrijf, zal het ofwel de taxatie zijn of de verkoop van het onroerend goed is een zaak tussen het taxatiebureau en hun klant. Normaal…marketing informatieverstrekking, informatieverstrekking taxatiebedrijfhayes, gordijnen, brocante, dakbedekking, sportschoenen1
sbmadministratie.nl…richting te bepalen. Alles draait bij ons om tevreden klanten. Een goede serviceverlening en regelmatige informatieverstrekking staan daarbij centraal. Zo ook traditionele waarden als vertrouwen, betrokkenheid en integriteit dragen bij…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking daarbijprognose, aangiften, salarisadministratie, administratiekantoor, salaris1
sbotoermalijn.nlSBO Toermalijn is zich bewust van deze onmiskenbare ontwikkelingen en speelt hierop in met zijn informatieverstrekking. Onze website richt zich op een breed scala aan onderwerpen; elk thema dat voor Generatie Z belangrijk kan zijn (en…hierop informatieverstrekking, informatieverstrekking websitetoermalijn, sbo, informatieplatform, ruimteverwarming, warmtewisselaar1
sgom.nlDe SGOM houdt zich bezig met ondersteuning en bemiddeling van de dagelijkse zaken waar ouderen mee te maken krijgen en de informatieverstrekking daar over.monnickendam, katwoude, coördineren, daaronder, varić1
sitekiosk.nlSamen met ons software-team wordt bij elk project gekeken naar de meest effectieve manier van informatieverstrekking.informatiezuil, etalage, touchscreen, webbrowser, ekkersrijt1
slimbespaard.comVia ons online platform hebben we de afgelopen jaren al tienduizenden huishoudens in Nederland en België geholpen met het besparen op hun vaste lasten. Toch zijn we nog elke dag bezig om onze dienstverlening en informatieverstrekking te…dienstverlening informatieverstrekking, informatieverstrekking reviewlee, bespaartips, warren, buffett, bespaarcheck1
slimduurzamer.nlVia ons online platform hebben we de afgelopen jaren al tienduizenden huishoudens in Nederland en België geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Toch zijn we nog elke dag bezig om onze dienstverlening en informatieverstrekking te…dienstverlening informatieverstrekking, informatieverstrekking reviewlee, spaarrekening, warren, buffett, bespaarcheck1
sneltestede.nlIsabelle Govers is ook opgeleid om testen uit te voeren en zij is tevens verantwoordelijk voor de informatieverstrekking en de PR.verantwoordelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking pr.sneltest, ggd, testlocatie, antilichamen, volksgezondheid1
sosnl.nlSOSNL draagt bij aan (h-)erkenning, informatieverstrekking en onderzoek met als resultaatsosnl informatieverstrekking, informatieverstrekking onderzoekcyst, bekendheid, medici, aanverwante, vrijwilligersbeleid1
speedpedelec-evolutie.nlgevolg van wijzigingen in de specificaties van de speedpedelecs en hun prijzen of onjuiste informatie op de websites van de fabrikanten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen, op welke manier dan ook, van onze informatieverstrekking.hs, elite, haibike, klever, gt1
stadslabnieuwegein.nlDe activiteiten van de stichting hebben altijd een eigen naam. Zoals bijvoorbeeld het maandelijkse AkoestiCafé . De stichting zelf hoeft daarom geen bekende naam te worden. Deze website is bedoeld voor algemene informatieverstrekking voor…algemeen informatieverstrekking, informatieverstrekking mogelijkstadslab, anbi-status, vd1
starrip.nlTijdige informatieverstrekking over nieuwe wetgeving, zoals bijvoorbeeld, het gewijzigde modelreglement, de aanpassingen ten aanzien van VvE’s, Arbo-technische eisen naar aanleiding van de liftkeuringen. Maar ook informatie omtrent de…tijdig informatieverstrekking, informatieverstrekking nieuwvve, vastgoedmanagement, modelreglement, soest, belegger1
start2gether.eu…het boeken van de administratie of het invullen van de belastingaangifte. Je mag dan ook van ons het volgende verwachten: goede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking, geen “9 tot 5” mentaliteit en een scherpe tariefstelling.regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteittariefstelling, kantoorpand, accuraat, leaseauto, jaarrapportage1
sterrenkinderen.beHet Vlaamse zorgnetwerk Sterrenkinderen komt op voor de belangen van gezinnen die een kindje verliezen in de zwangerschap of rondom de geboorte. Het zorgnetwerk ijvert voor een betere informatieverstrekking, fysieke en psychosociale…zorgnetwerk informatieverstrekking, informatieverstrekking fysiekzorgnetwerk, perinataal, sterrenkind, hulpverlening, vzw1
steunpunt-langedijk.nlDe alliantie moet niet alleen leiden tot informatieverstrekking aan ouderen, maar ook aan hulpverleners. De alliantie wil adviseren, begeleiden, verbinden, zodat signalen sneller en efficiënter opgevolgd worden. Zo wordt voor de doelgroep…alliantie informatieverstrekking, informatieverstrekking oudlangedijk, steunpunt, alliantie, misbruik, uitbuiting1
stichting-ps.nlDe gelden die bijeengebracht worden in de Stichting Patiëntenwelzijn Slokdarmkanker (SPS) zullen besteed worden aan informatieverstrekking over het ziekteproces. Ook is het mogelijk gelden te besteden aan zaken die het verblijf in het…sps informatieverstrekking, informatieverstrekking ziekteprocesslokdarmkanker, jason, umcg, ep, ziekteproces1
stichtinghulpverlening.nlVerder richt de stichting zich op informatieverstrekking aan kerkenraden en gemeenteleden om de kwaliteit van de (pastorale) begeleiding van deze gemeenteleden te bevorderen. In 2010 verschenen van de hand van Van Veldhuisen in De…stichting informatieverstrekking, informatieverstrekking kerkenradenhulpverlening, intro, synode, gereformeerde, pastoraal1
stichtingquestion.nlIn 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. Met het doel: belangenbehartiging van alle getroffenen, het organiseren van lotgenotencontacten en…lotgenotencontacten informatieverstrekking, informatieverstrekking iedereenq-koorts, tomi, masterclass, herpen, arbeidsongeschikt1
stichtingsociaaloverleg.nlWij werken aan een respectvolle- en menselijke behandeling van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering binnen de participatiewet. Wij werken aan heldere, duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking.sittard-geleen, belangenbehartiging, geleen, sittard, participatiewet1
stiefkwartier.nlHoe ga je om met de informatieverstrekking naar ouders binnen een samengesteld gezin?stiefgezinnen, samenstellen, ex-partner, stiefkind, enzovoort1
strackefotografie.nlDeze hebben we speciaal ingericht voor informatieverstrekking aan scholen en de verkoop van schoolfoto’s aan ouders.speciaal informatieverstrekking, informatieverstrekking schoolstrack, sollicitatie, bruidsreportage, studiofotografie, profielfoto1
strip2000.nlNet zo belangrijk als marketing voor de verkoop van onroerend goed is marketing en informatieverstrekking voor de verhuur.marketing informatieverstrekking, informatieverstrekking verhuurleanne, jeans, loopband, vastgoedbeheerder, vastgoedbeheer1
studiodekoning.comInformatieverstrekking door opdrachtgever Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener…moodboard, correctie, html, js, script1
tactilevisions.comTactileVisions werkt nauw samen met Dedicon , leading specialist op het gebied van informatieverstrekking aan mensen met een visuele beperking.gebied informatieverstrekking, informatieverstrekking mensensigning, vn-verdrag, voelbaar, tactiel, vip1
tandheelkundekenia.nlWij kunnen het natuurlijk niet alleen. Stichting Tandheelkunde Kenia heeft hulp nodig van sponsoren en vrijwilligers om de benodigde behandelingen, controles en informatieverstrekkingen uit te voeren. Help jij ook mee?controle informatieverstrekking, informatieverstrekking meekenia, tandheelkunde, gebit, tandheelkundig, kliniek1
taurusadvocaten.nlZelf bedenken wij recepturen waarvan we graag het intellectueel eigendom beschermen. Dit begint bij het receptuur zelf, maar ook in de handelswijze en informatieverstrekking. Hoe slim we ook zijn en hoe handig we het ook beschermen, bij…handelwijze informatieverstrekking, informatieverstrekking slimtaurus, westland, naaldwijk, advocatenkantoor, bezwaar1
tekstcreaties.nlDeze cookies verzamelen informatie in samengestelde vorm om te zien hoe u de website gebruikt of vanuit nieuwsbrieven om onze informatieverstrekking te verbeteren.tekstschrijver, smeets, schrijftraining, eindredactie, sylvie1
tennanz.nl…doordat angst en irritatie weggenomen worden door duidelijke en tijdige informatie en benodigde acties en informatieverstrekking eenvoudig en op een passend tijdstip uitgevoerd kunnen worden. De in het proces ingebouwde triggers en…actie informatieverstrekking, informatieverstrekking eenvoudigoffboarding, automatiseren, klantreis, klantbeleving, succesfactor1
tilburg-beks.nlIn voorkomende gevallen geven wij over fiscale situaties een second opinion. Dit doen wij echter uitsluitend nadat wij de betreffende belastingadviseur hebben geraadpleegd. Niet alleen vanwege beroepsethische normen, maar ook vanwege de…beks, vaststellingsovereenkomst, strafzaak, fiscus, rechtsgebied1
tolkennet.nl9.4 TolkenNet is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking aan ons door of namens de klant.onvolledig informatieverstrekking, informatieverstrekking namenstolk, cbr, tolkdienst, praktijkexamen, restitutie1
topgoal.nlWij hebben de beste specialisten op het gebied van gambling en gaming voor U in huis, om een gedegen en onafhankelijke transparant informatieverstrekking over Casino’s en weddenschappen te publiceren – zoals bijvoorbeeld spelers reviews –…transparant informatieverstrekking, informatieverstrekking casinogreentube, dagen, metaverse, brits, ski1
tophuidtherapie.nlUw zelfredzaamheid en kwaliteit van leven staat bij ons op #1. Wij voorzien u niet alleen van doeltreffende therapie en hulpmiddelen, maar ook uitgebreide informatieverstrekking.oedeem, huidtherapie, acne, kidz, fabel1
treechicken.nlTreechicken BV is een internetspecialist op het gebied van online informatieverstrekking en prijsvergelijking middels een netwerk van websites over bouw- en verbouwonderwerpen. Wij werken samen met talloze grote en kleine partners om…online informatieverstrekking, informatieverstrekking prijsvergelijkingprijsvergelijking, aston, nb, oud-beijerland1
tresore.nlDe e-mail nieuwsbrief is puur voor informatieverstrekking over (de producties van)puur informatieverstrekking, informatieverstrekking productietheaterproductie, pit, muziektheatervoorstelling, stadshagen, larson1
trikaya.nlKENNEL TRIKAYA zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid.actueel informatieverstrekking, informatieverstrekking sitekennel, pra, schildklier, nest, toekomstig1
tuning-gids.nlWij hechten waarde aan een goede informatieverstrekking. Onze artikelen zijn daarom vaak extreem gedetailleerd, want ze staan boordevol informatie, tips en tricks. Dit zie je nergens anders terug. Aan de hand van de uitgebreide info kun…goed informatieverstrekking, informatieverstrekking artikeltuning, motorblok, chiptuning, motortuning, slotbout1
vastgoedmarktacademy.nlAl meer dan 45 jaar vertrouwen beleggers, financiers, ontwikkelaars, makelaars en adviseurs op de kwaliteit en actualiteit van onze informatieverstrekking.vastgoedmarkt, opleider, cedeo, masterclass, breukelen1
vavt.nlWij vinden dat u meer mag verwachten van een administratiekantoor dan enkel het boeken van de administratie of het invullen van de belastingaangifte. Goede serviceverlening, actieve informatieverstrekking, geen 9-tot-5 mentaliteit…actief informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteittol, administratiekantoor, weesp, aangiften, inkomstenbelasting1
vera-shutters.nlWij zijn erg blij met de shutters in onze woning. Erg mooi geworden! De prijs-kwaliteit verhouding is goed, en de informatieverstrekking was ook goed. Bij vragen altijd snel en duidelijk antwoord!goed informatieverstrekking, informatieverstrekking goedshutters, vera, rosalie, noordoost-nederland, shutter1
verhagenadministraties.nlWij gaan uit van de gedachte dat u meer mag vragen van een administratiekantoor of belastingadviseur dan alleen het boeken van de administratie of het invullen van de belastingaangifte. Goede serviceverlening, regelmatige…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteitverhagen, administratiekantoor, belastingaangifte, salarisadministratie, financić1
verlieskunde.nl…dat u daar eerst expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor bepaalde informatieverstrekking aan derden, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. We nemen niet deel aan systemen voor…toestemming informatieverstrekking, informatieverstrekking derdenmönnink, beroepspraktijk, handreiking, verliesbegeleiding, zelfzorg1
verslag-maken.nlDaarnaast vraagt een verslag maken van een bepaald onderwerp van u, dat u goed weet waarover en waarom u schrijft. Informatieverstrekking moet altijd zuiver en compleet zijn. Onwaarheden zullen uiteindelijk boven tafel komen. Een…waarover informatieverstrekking, informatieverstrekking zuivervoorwoord, voorkant, inleiding, waarover, pakken1
vertalingen.nlOverheidscommunicatie vraagt om correcte, betrouwbare informatieverstrekking en een scherp oog voor detail en voor politieke gevoeligheden. Precies waar onze native speaking vertalers goed in zijn.betrouwbaar informatieverstrekking, informatieverstrekking scherpvertaalbureau, vertaler, beëdigen, lokalisatie, vakspecialist1
vetnewski.nlNederlandse chalet hosts voor huishoudelijk werkzaamheden en informatieverstrekkingchalet, serfaus, heenreis, ski, tiroler1
viziervvebeheer.nlVoor een Vereniging van Eigenaren is een accurate informatieverstrekking, kennis van regels en procedures, accuraat toezicht en deskundig advies van groot belang. Vizier VvE Beheer zorgt voor representatieve cijfers, rapporteert periodiek…accuraat informatieverstrekking, informatieverstrekking kennisvve, vizier, vve-beheer, mjop, verduurzaming1
vmnmedia.nlAl ruim 45 jaar vertrouwen vele vastgoedprofessionals op de kwaliteit en actualiteit van onze informatieverstrekking op het platform van Vastgoedmarkt.actualiteit informatieverstrekking, informatieverstrekking platformvmn, beslisser, aanleverspecificaties, crossmediaal, cobouw1
vmx.beVMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.belangenbehartiging informatieverstrekking, informatieverstrekking netwerkingvmx, milieuprofessional, vzw, databank, deontologische1
voorwaltpsychologie.nl…spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.cognitief, gedragstherapie, verwijsbrief, gz-psycholoog, ontspanningsoefening1
vorkaccountants.nlboekhouder en belastingadviseur voor nationale klanten. Door proactief te adviseren en periodieke financiële informatieverstrekking zorgen wij er samen met u voor dat er voor u geen financiële verassingen zijn en dat u eventueel tijdig de…financieel informatieverstrekking, informatieverstrekking samenvork, boekhouder, belastingadviseur, accountantskantoor, óók1
vvenederland.nlDe basis voor een goed functionerende VvE: heldere informatieverstrekking, ledenadministratie en vergadering van eigenaars, handhaven van regels en procedures, communicatie, correspondentie en archivering.helder informatieverstrekking, informatieverstrekking ledenadministratievve, begroting, jaarstukken, archivering, functionerend1
vvetotaalservice.nlBehandelen van eenvoudige verzoeken van klanten, zoals reparaties, wachtwoorden, informatieverstrekking;vve, totaalservice, appartementencomplex, topconditie, accountmanager1
wayfindingoffice.nlWayfinding & design. Twee begrippen die elkaar versterken. Synergie! Wayfinding, expertise op basis van kennis en ervaring. Een strategische visie op basis van informatieverstrekking op het juiste moment.basis informatieverstrekking, informatieverstrekking juistwayfinding, probleemoplossing, leerbedrijf, aanleverspecificaties, signing1
webwerkinuitvoering.nlNaar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen. Volgens het Hof van Justitie EU…tijdelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking ubo-registerross, belastingadvies, ubo-register, rechtsherstel, wetsvoorstel1
wefund.nl…voldoet. In de aanloopfase betekent dat een vlot en helder proces, prettige en respectvolle communicatie, informatieverstrekking, onderhandeling en een succesvolle investering met de juiste set aan juridische documentatie. Dit proces is…communicatie informatieverstrekking, informatieverstrekking onderhandelinginvesteerder, transitie, ondernemerservaring, bluecity, duurzaamheidstransitie1
werffmedia.nl…bij dat beeldscherm, is het wel door informatie te verstrekken via een sfeermagazine. De aandacht voor informatieverstrekking in een magazine is met 80% het hoogste van alle media. Daarnaast is het lezen van een sfeermagazine voor…aandacht informatieverstrekking, informatieverstrekking magazineadverteerder, vakantiepark, hoofdvraag, accountmanager, vakantiewoning1
westra-hoekema.nlBij ons staat de klant centraal, ongeacht de omvang van de onderneming, de branche waarin de onderneming werkzaam is of onder welke rechtsvorm de onderneming actief is. Wij staan voor een uitstekende serviceverlening, een regelmatige…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking mentaliteithoekema, westra, advieskantoor, salarisadministratie, aangiften1
whofic.nl…de WHO gezondheidsclassificaties voor gebruik in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen.training informatieverstrekking, informatieverstrekking adviseringclassificatie, volksgezondheid, rijksinstituut, afgeleide, verwant1
wmoraadleudal.nlInformatieverstrekking betreffende de stand van zaken en ontwikkelingen van de Wmo in de gemeente Leudal.leudal, wmo, adviesraad, wethouder, adviesorgaan1
xxl-administraties.nlGoede serviceverlening, regelmatige informatieverstrekking en een scherpe prijs zijn de kenmerken van XXL Administraties.regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking scherpxxl, waalwijk, pw, belastingaangiften, administratiekantoor1
youturnwerk.nlYouturn heeft een pricacyregelement dat speciaal ontwikkeld is voor de informatieverstrekking naar de werkgever en de waarborg van de privacy van werknemer. U kunt een kopie van ons privacyregelement donloaden op deze site Ga ik naar een…speciaal informatieverstrekking, informatieverstrekking werkgeverpva, meetbaar, zzp-er, vitaliteitstraject, meting1
zorg2punt0.nlWe willen het niet hebben over technologie en zeker niet over innovatie. Bij ons gaat het om de kwaliteit van de communicatie tussen iedereen die bij de zorg betrokken is. De communicatie tussen mensen is vervangen door…mensen informatieverstrekking, informatieverstrekking kwalijkintervisie, antropologisch, steunkousen, verzilvering, zorgvrager1
aandedonge.nlAls u in onze praktijk bent ingeschreven, kunt u hier online een afspraak maken voor onze spreekuren. Voor u hier gebruik van maakt kunt u kennis nemen van ons privacyreglement . Let op; een afspraak van vijftien minuten is bedoeld voor…donge, doktersassistente, huisartsenpraktijk, spreekuur, huisartsenpost0
aankoopcoach.comDe Aankoopcoach is geen traditionele makelaar waarbij de courtage van de makelaar afhankelijk is van de koopsom van de woning. Gemiddeld is de courtage bij een traditionele makelaar 1,0% en 1,5% van de koopsom excl. BTW (Bron: NVM). De…aankoopmakelaar, aanvraagformulier, droomwoning, koopsom, bespreking0
aarts-tenten.nl…Contact… Neem contact met ons op… Bekijk onze fotogalerij… Bekijk de videovoortent, aarts, wintervast, afdekzeilen, asten0
addetra.comSplitsen van vastgoed, omgevingsvergunningen, onttrekken, samenvoegen, omzetten en vormen van woningen. Management voor ontwikkeling en nieuwbouw en marketing.omgevingsvergunning, vastgoedmanagement, geïsoleerd, appartementsrechten, afzet0
adhdinstituutroosendaal.nlNa een onderzoek of tijdens de begeleiding geeft Trivers-ADHD Instituut Roosendaal u, en indien gewenst de school, praktische en handelingsgerichte adviezen voor de begeleiding van uw kind thuis (en op school). Trivers-ADHD Instituut…protocol informatieverstrekking, informatieverstrekking ouderadhd, kinderpsycholoog, logopedie, jeugdpsycholoog, zevenbergen0
adhdwatnuweb.nlBij ADHD werken de remmende systemen in de hersenen onvoldoende en hebben de hersenen moeite met het verwerken van informatie. In de praktijk is ADHD een verzamelwoord geworden voor alle kinderen met druk gedrag. Maar bij de meeste…adhd, onbehandeld, verschijnsel, gedragstherapie, impulsiviteit0
airbagtraining.nlWie niet weet hoe met airbags om te gaan, loopt onnodig risico. Om veiliger met airbag om te kunnen gaan heeft airbagtraining diverse lesplannen ontwikkeld.airbag, brandweer, hulpverlening, hulpverlener, praktijkervaring0
ambulantepedicures.nlWij zijn een digitaal platform waar wij ervaren gediplomeerde ambulante pedicures weergeven. Op internet zijn vele platforms te vinden waar klanten op zoek kunnen gaan naar een pedicure. De meeste stellen echter geen eisen aan de…ambulant, annuleren, reistijd, notitie, onderkant0
anni-luistert.nl. Ik werk als coach voor bedrijven en met privé cliënten vanuit mijn praktijk in Moergestel. Als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit ben ik gecertificeerd en aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging voor…vertrouwenspersoon, omgangsvormen, ongewenste, sportclub, intimidatie0
arnhemsemoeders.nlArnhemse LEGO Challenge 2021 “Hoe ziet de nieuwe stad eruit in LEGO? Welke beelden, taferelen en activiteiten mis jij in deze tijd en hoe kunnen we de stad in de toekomst gaan zien, gebruiken of inrichten? We dagen bezitters van LEGO of…grondig informatieverstrekking, informatieverstrekking belangrijklisa, arnhems, babypark, bevalling, bekkenbodem0
bedrijfsongevalclaim.nl…worden door de verzekeraar werkgever betaalt. Optimale schadevergoeding bij bedrijfsongeval, ongeluk, ongeval, claim, Wilt u schadevergoeding, na een bedrijfsongeval / arbeidsongeval neem dan contact op. trauma, steiger, ladder, val,letselschade, bedrijfsongeval, arbeidsongeval, schadevergoeding, rechtsbijstandverzekering0
beethovenlaan107.nlBeethovenlaan 107 in Bunschoten-Spakenburg Vrijstaand Woonoppervlakte 177 m² Perceeloppervlakte 524 m² Bouwjaar o Aantal kamers 6beethovenlaan, bunschoten-spakenburg, vrijstaand, woonoppervlakte, perceeloppervlakte0
brassco.nl…bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.dc, bleiswijk, dhg, grondslag, voornaam0
bs-floralaan.nlOp SALTO-school Floralaan staan we voor betrokkenheid en succes. Wij geloven dat je ruimte moet geven aan talent, dat je respect moet hebben voor elkaar, dat samenwerken belangrijk is en dat je fouten mag maken, want daar leer je van…informatieverstrekking ouderverzuim, salto, schooltijd, vakantierooster, schooljaar0
bsdeganzerik.nlKijk hier voor veelgestelde vragen van ouders. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.informatieverstrekking ouderouderbijdrage, jogg, pbs, oudervereniging, medezeggenschapsraad0
bsfranspostma.nlDe website van Basisschool Frans Postma in Heerlen bevat nuttige en leuke informatie voor ouders en leerlingen.protocol informatieverstrekking, informatieverstrekking ouderpostma, bs, vreedzaam, schoolteam, schoolplan0
bundeljeverzekering.nl…of zakelijke situatie. We zijn de persoonlijke tussenschakel tussen jou en de beste aanbieders en bekijken samen welke verzekeringen je echt nodig hebt. Zo heb je één vast aanspreekpunt voor al jouw persoonlijke en zakelijke verzekeringen.volledig informatieverstrekking, informatieverstrekking relevantbundel, papierwerk, uitbetaling, besparen, ontzorging0
carzona.nlvan iZONA B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan iZONA B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van iZONA B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien…informatieverstrekking klantaansprakelijk, tekortkoming, agent, bepaling, richtprijs0
clements.nlOpdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in…artikel informatieverstrekking, informatieverstrekking opdrachtgeverclements, beloningsbeleid, wk, baarda, beloningssysteem0
cncware.nlCNCware heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CNCware kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede…informatieverstrekking klantaansprakelijk, retentierecht, schadevergoeding, ontbinding, bescheiden0
coloh.nlCOLOH heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien COLOH kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond…informatieverstrekking klantbundel, lesbrieven, aansprakelijk, iot, lesstof0
contrast-training.nl…voor zowel consultancy als voor persoonsgerichte na- en bijscholing op het terrein van zorg en welzijn. Onze trainingen richten zich op het vergroten van kennis en vaardigheden, en gaan uit van eigen kracht van persoonlijke kwaliteiten.contrast, risicovol, persoonsgericht, bijscholing, cursusaanbod0
dd-immobilien.nlD&d Immobilien kan uw dromen waar maken. Informeer naar ons aanbod van vakantiehuizen in Oostenrijk.dd, vakantiewoning, chalet, kleinkirchheim, penthouse0
deforesters.nlSV de Foresters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te…artikel informatieverstrekkingsv, coördinator, vog, scheidsrechter, cameratoezicht0
dekringweert.nlf. Het voeren van procedures tot behoud van het leefmilieu en al hetgeen de vereniging nastreeft.d. informatieverstrekkingweert, kring, inventarisatie, bedreiging, d.0
empares.nlNa de beschikking van de rechter meldt Empares aan alle betrokken instanties dat er beschermingsbewind is uitgesproken. Empares opent een rekening voor de cliënt voor betaling en ontvangst van alle financiële transacties en stort het…kennismaking informatieverstrekkingbeschermingsbewind, bewindvoering, budgetbeheer, bewind, aanvraagformulier0
encourager.nlEen gezonde levensstijl, wat hoort daar nou allemaal bij? Regelmatig eten, gezonde voeding en voldoende beweging hoort hier allemaal bij. Met ons project werken we op een interactieve wijze aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van…projectontwikkeling, mantelzorger, drijfveer, projectmatig, potentie0
enericoaching.nl…bespreken we het verloop van het proces. Wat zijn jullie bevindingen? Wat geeft het kind aan? Wat zie ik? Aan de hand daarvan bespreken we, hoe jullie het proces van jullie kind, zo goed mogelijk zouden kunnen ondersteunen. Jullie zijnprivacy informatieverstrekkingkindercoaching, kindercoach, coachtraject, echtscheiding, tussenevaluatie0
fidus.nlFidus biedt een breed assortiment aan verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Altijd zelfverzekerd met passende financiële bescherming!fidus, zelfverzekerd, reisverzekering, coronatijd, regelen0
florisant.nl…fleurig, gezond, prachtig en welvarend oftewel in goeden doen! Dat is het uitgangspunt voor Florisant Coaching op alle leefgebieden; privé, werk, vrienden en familie, geestelijk. Leg je vraag voor en kijk of e-coaching iets voor je is.privacy informatieverstrekkinginvullen, e-coaching, hoofdnavigatie, leefgebied, welvarend0
hoeveloevestein.nlIn de kop van Drenthe ligt zorgboerderij Hoeve Loevestein, precies tussen Groningen en Assen. Het is een landgoed van 5 hectare die op een prachtige en rustige plek midden in de natuur ligt. Er is een groot wandelgebied van bijna 2…hoeve, loevestein, zorgboerderij, zorgverlening, zorgleefplan0
hparcade.nl…Wrattenspreekuur… Avond-nacht en weekenddienst… Doktersassistentes…informatieverstrekking cbrarcade, tegelen, huisartsenpraktijk, patić, spoedgeval0
huisartsenmckluis.nlOp dit moment is er geen mondkapjesplicht meer in de praktijk. Wel adviseren wij u zo veel mogelijk afstand te houden. Hebt u een afspraak…toelichting informatieverstrekkingkluis, privacyreglement, doktersassistente, praktijkondersteuning, nhg0
huisartsenpraktijkwesteinder.nlVanaf maart 2022 is Marjolijn Paauwe aanwezig op de woensdag en donderdag en na mijn vertrek zal zij 4 dagen per week als vaste huisarts het team van Huisartsenpraktijk Westeinder versterken.informatieverstrekking naasthuisartsenpraktijk, westeinder, aalsmeer, spreekuur, urine0
huisartssantpoortzuid.nl…Online patiëntinzage… E-consulten en Herhaalrecepten… Praktijknieuws…informatieverstrekking minderjarigsantpoort, praktijkinformatie, coronavaccinatie, e-consulten, herhaalrecept0
huurpuntentelling.nlSinds 1 juli 2011 kan het energielabel ingebracht worden in de huurpuntentelling . Het energielabel of de Energie-Index heeft een aanzienlijk effect op de puntentelling en het is daarom raadzaam te overwegen om het energielabel in te…puntentelling, energielabel, wws, aanvraagformulier, onzelfstandige0
inhaptotherapie.nlMeer weten over Haptotherapie? Op de pagina meer over Haptotherapie en Haptonomie vind je verdiepende informatie en handige links.toestemmingsformulier informatieverstrekking, informatieverstrekking overleghaptotherapie, corinne, haptotherapeut, coronaregels, toestemmingsformulier0
innovatie-lokaal.euInnovatie Lokaal is de plek waar bewoners, bedrijfsleven en overheid samen kijken naar die innovaties die een smart (buiten)gebied leefbaar houdenrealtime informatieverstrekking, informatieverstrekking kernleefbaar, pilot, sensor, hulpdienst, kunstmatige0
innovatie-lokaal.nlInnovatie Lokaal is de plek waar bewoners, bedrijfsleven en overheid samen kijken naar die innovaties die een smart (buiten)gebied leefbaar houdenrealtime informatieverstrekking, informatieverstrekking kernleefbaar, pilot, sensor, hulpdienst, vollenhove0
intergroep.comIntergroep is het meest persoonlijke, innovatieve en dynamische assurantiekantoor van Nederland. Wij helpen u toch, óók al bent u geen klant!tussentijds informatieverstrekkingvermogensadvies, krediet, assurantiekantoor, verduurzamen, óók0
jansenvvebeheer.nlIn een Splitsingsreglement wordt beschreven hoe een VvE vergadert, met hoeveel stemmen een besluit kan worden genomen. Verder staan er vaak bepalingen in over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de privégedeelten.vve, th., bestuurlijk, geschil, splitsing0
kenteurope.comKENT garandeert u dat u hier alleen de beste kwaliteitsproducten in de industrie vindt. Producten van KENT worden in duizenden verschillende toepassingen gebruikt, van scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen, tot hulpdiensten, landbouw…kennen, kent, polijstmiddel, a-z, reiniger0
kokendwaterkranenshop.nlVoordat ik de multi-tap kraan bestelde heb ik contact gezocht met de klantenservice. De ruimte tussen de kraan en achterwand is bij mij dusdanig krap dat er een ander ventiel in de kraan geplaatst moest worden. Deze werd gratis…tijdig informatieverstrekking, informatieverstrekking snelboiler, waterfilter, zeepdispenser, inbouw, tap0
kraamzorgnynke.frlKraamzorg Nynke vindt het erg belangrijk dat jullie als ouders op grond van de juiste informatie en professionele zorg van ons, keuzes kunnen maken voor de toekomst van jullie kindje. Wat mag je op gebied van de zorg rondom de voeding van…kraamzorg, nynke, bevalling, borstvoeding, flesvoeding0
kraamzorgnytha.nlWat een heerlijke kraamweek hebben wij gehad met Nytha! Bij onze eerste hebben we geen kraamhulp gehad vanwege een ziekenhuisopname. We hoopten nu op een relaxte week thuis en Nytha heeft die verwachting meer dan waargemaakt! Vanaf de…kraamzorg, bevalling, kraamtijd, kraamweek, liefs0
leefjepassie.com…klachten kreeg…. Door mezelf de kans te gunnen anders naar het leven te kijken en te groeien naar een leven vanuit passie voor gezondheid is het me nu gegund om anderen dichter bij zichzelf te brengen en weer te laten genieten van het…methodiek informatieverstrekkingconsulten, ingrid, testimonials, datgene, prestatiecode0
lettersdoorpetra.nl…bedrijf. Dit doe ik door middel van het notuleren en samenvatten van vergaderingen en gesprekken naar een kort en bondig stuk. Waarin uiteraard alle belangrijke informatie is vervat. Onafhankelijk, taalkundig correct en in de juiste toon.stakeholders, notulen, uitwerking, eindredactie, zakenpartner0
margreetvanhecke.nlDe stoelmassage is een ontspannende en activerende massage, wordt door de kleding heen gegeven op de nek, schouders rug armen en handen. De massage duurt 20 minuten en kost 20 euro. Deze massage geef ik thuis of op uw bedrijf (dan komen…informatieverstrekking wkkgzhecke, margreet, masseur, reiki, pulsing0
mariatieben.nlLeefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door…artikel informatieverstrekking, informatieverstrekking opdrachtgeveropdrachtnemer, vitaliteitscoach, beilen, daag, ng0
marliestan.nlMarlies Tan advies en mediation (hierna: “wij”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er…marlies, mediator, mbti, drijfveren, conflictbemiddeling0
mcbekkerweg.nlHuisarts in Heerlen | T: 045-5714567 | Bekkerweg 29-31 6411 EG Heerlen | Gezondheidscentrum | Dhr. W.H. van der Plas | Moderne praktijk | Eigen Parkeergelegenheid |plas, eg, gezondheidscentrum, webapp, zorgverlening0
mijnenergie.beAlle vragen en informatie over elektriciteit, gas, energie en de leveranciers gebundeld.duidelijk informatieverstrekkingenergieleverancier, energieprijzen, zonnepaneleninstallatie, verhuisdienst, energiezuinig0
nell.euBij het National eHealth Living Lab (NeLL) werken patiënten, zorgverleners, consumenten, studenten, wetenschappers, ondernemers, organisaties en instellingen samen om van eHealth een effectief en geïntegreerd onderdeel van de zorg te maken.beslisondersteuning informatieverstrekking, informatieverstrekking elaw, lijn informatieverstrekking, informatieverstrekking behandelingehealth, living, definitie, start-ups, scale-ups0
nextleasepartners.nlMet Next Lease partners, hierna te noemen NLP, schaft u bedrijfsmiddelen aan zonder uw liquiditeit aan te spreken. Wat de kosten betreft weet u exact waar u aan toe bent, dankzij de vaste rente en het vaste maandbedrag. Met NLP zorgt u…bedrijfsmiddel, bedrijfsmiddelen, nlp, leasing, koffiemachine0
nvo.nlDe NVO organiseert, accrediteert en selecteert diverse workshops en congressen zowel voor u als lid als ook niet-leden. Bekijk welke activiteiten relevant voor u zijn en schrijf u online in.nvo, pedagogen, pedagoog, onderwijskundig, tuchtrecht0
obsprinsesmarijkeschool.nlMet bovenstaande spreuk kan ik in vier woorden samenvatten wat de onderwijsgedachte van de Marijkeschool is.informatieverstrekking ouderobs, prinses, axel, bso, medezeggenschapsraad0
onderwijsgeschillen.nlOnderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen onderzoek gedaan naar de naleving en handhaving van de uitspraken van de LCG WMS.informatieverstrekking ouderwms, expertisecentrum, bevordering, ikc, kindcentrum0
oorlogsgetroffenen.nlDeze site biedt een overzicht van archieven van organisaties die betrokken waren bij de terugkeer, opvang en naoorlogse positie van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog.informatieverstrekking persoonrechtsherstel, belangenbehartiging, zelforganisatie, opsporing, vermissen0
opsolder.nlHoewel er op iedere eerste zondag van de maand hosties verstrekt worden aan de misgangers door de voordrager van de mis, maakt Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gebruik van een aantal cookies ten behoeve van de functionaliteit…informatieverstrekking structuurverhuring, groepsbezoek, museumbezoek, voortgezet, español0
opticienrotterdam.nlWij zijn Ooghoek Optiek, de nummer een opticien van Rotterdam op de Bergweg 92 in het hartje van de stad. Stap bij ons over de drempel en wij verwelkomen u in onze ruim opgezette winkel met een brede keuze uit diverse damesbrillen…opticien, ooghoek, optiek, bergweg, contactlenzen0
overheid-uitkering.nlWelke uitkering heb ik recht op en direct bijstandsuitkering aanvragen? Snelmenu betaaldata Bijstandsuitkering / WWB aanvragen bijstandsuitkering aanvragen WW-uitkering voorschot uitkering aanvragen / geldlening contact UWV /…betaaldatum, bijstandsuitkering, wwb, uwv, uitkering0
pas-hrm.nl…HRM beleid en implementatie daarvan. Wij durven onszelf daarin voorlopers te noemen; door bijvoorbeeld onze unieke, online loopbaan- en outplacementtrajecten waarin wij optimale begeleiding tegen lage kosten bieden. Maar ook de…hrm, competentiemanagement, outplacement, loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching0
pas-psycholoog.nlPAS-Psycholoog is er voor u. Onze PAS-Psychologen leveren u ondersteunende diensten. Of u nu behoefte heeft aan ondersteuning bij tijdelijke opdrachten, coaching, of persoonlijke begeleiding, de PAS-Psycholoog levert u altijd een passende…loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching, psychologen, hrm, rik0
passendvoorprofessionals.nlAls professional volg jij nauwlettend de ontwikkeling van een kind. Welke invloed heeft een scheiding hierop? Welk gedrag kan een kind laten zien en wat vraagt dit van jou als professional?schema informatieverstrekkingechtscheiding, beleidsdocument, jolien, maike, scheidingssituatie0
praktijkeenenal.nlPraktijk Een en AL is een kleinschalige, psychologische praktijk die behandeling biedt binnen de Generalistische basis-GGZ en gespecialiseerd is in de behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis, ontstaan als gevolg van…privacy informatieverstrekkingrian, zandwijk, behandelaanbod, crisissituatie, afwezigheid0
praktijkhetambacht.nlHuisartsenpraktijk Het Ambacht (voorheen Nobel van der Velden) is een kleinschalige praktijk is gevestigd in het noordwesten van Alphen aan den Rijn in de Oude Ambachtenwijk. Een praktijk die zijn patiënten kent. Aandachtspunten zijn…keuring informatieverstrekkingherhaalrecept, spreekuur, huisbezoek, praktijkinformatie, praktijkverpleegkundige0
punt-advies.nlWelkom bij de praktijk “Punt-advies”. U vindt hier de mogelijkheden voor hulpverlening en advies door Ina Punt eventueel in samenwerking met andere deskundigen.schriftelijk informatieverstrekking, informatieverstrekking derdenpsychologisch, wachttijden, bekostiging, bevoegdheid, consultatie0
raadskringregiorivierenland.nlRaadskring Regio Rivierenland is een project vóór raadsleden, dóór raadsleden. We wilden en hebben laten zien dat raadsleden grip krijgen op de regio als zij een actieve rol nastreven.manier informatieverstrekkingrivierenland, raadsleden, motie, amendement, debat0
racketcam.nlVideos… Opnames…informatieverstrekking klantarjen, aansprakelijk, onbepaalde, overmacht, padel0
rugzorgnederland.nlRugzorg Nederland biedt u snelle en professionele hulp bij nek- en hoofdpijnklachten, acute en chronische rugklachten en klachten van het bewegingsapparaat. Rugzorg Nederland, uw zorg is onze zorg! In onze kliniek bieden wij verschillende…rugzorg, injectie, kliniek, gewricht, rugpijn0
seniorwebveldhoven.nlHome - SeniorWeb VeldhovenSeniorWeb Veldhoven | Computercursussen en computerhulp door en voor 50-plussersseniorweb, veldhoven, computerhulp, computercursussen, informatiemiddag0
smithbowyerclarke.nlWelkom bij Smith Bowyer Clarke, het advocatenkantoor voor wegvervoerders. Onze advocaten uit het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa zijn gespecialiseerd in ondersteuning van Nederlandse en Belgische wegvervoerders bij alle…vrijwillig informatieverstrekkingclarke, advocatenkantoor, wegvervoer, brits, verenigen0
smitjuridischadvies.nlSmit Juridisch Advies streeft er naar haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Helaas betekent dat niet, dat klachten nooit zullen voorkomen. Mocht Smit Juridisch Advies onverhoopt haar dienstverlening niet naar…smit, letselschade, personeelstekort, bedrijfsongeval, toename0
sparen.nl…jaar of op een klimspaarrekening. SNS Bank biedt ook zakelijke spaarproducten aan. Ondernemers kunnen bij SNS Bank sparen op een zakelijke spaarrekening en zakelijk deposito. In de onderstaande overzichten staat de spaarrente van SNS Bank.informatieverstrekking spaarrekeningspaarrekening, inleg, saldo, spaarrente, rente0
splitseninamsterdam.nlsplitsen, pand, woning, splitsingsvergunning, amsterdam, appartemtsrecht, appartementsrechten, splitsingsplitsing, aanvraagformulier, appartementsrechten, splitsingstekening, omgevingsvergunning0
stellacare.nl…gehanteerde prijspeil. Zorgverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zorgverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepasteartikel informatieverstrekking, informatieverstrekking opdrachtgeverstella, verpleging, geschil, declaratie, aansprakelijk0
steppenomadenmongolie.nlWij zijn een Nederlandse organisatie die de Mongoolse stichting Source of Steppe Nomads ondersteunt bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de steppenomaden en herders in Mongolië. De stichting Vrienden van Steppenomaden…mongolië, doneren, steppe, nomad, ambassadeur0
stichtingnoordpoort.nlWelkom op de website van Stichting Noordpoort. De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle. Ben je ook tegen dit plan, download de…brielle, stadpoort, doneren, bastion, ix0
swsoostermoer.nlVorige week 4 t/m 8 april hebben we de beweegweek op school gehad. Er is extra aandacht besteed aan bewegend lesgeven. Op …informatieverstrekking ouderoostermoer, sws, gieterveen, olympisch, kinderboekenschrijver0
teravest.nlDeze website "Genealogie ter Avest" is bedoeld om alle genealogische gegevens, die ik heb verzameld, met anderen te delen. Mijn genealogisch onderzoek is gericht op de naam ter Avest (en alle naamsvarianten). De naam ter Avest komt voor…avest, genealogie, stamboom, genealogisch, personen0
thuiskappersnederland.nlDe thuiskappers van ThuiskappersNederland zijn altijd gediplomeerd, ervaren en maken gebruik van professionele producten. Veel kappers aan huis op deze website hebben zelfs het keurmerk voor mobiele kappers.thuiskapper, annuleren, shampoo, hoofdhuid, steil0
trivers.nlTrivers is in het bezit van het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie en is met dit kwaliteiteitskeurmerk een erkend dyslexie behandelaar en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.protocol informatieverstrekking, informatieverstrekking ouderdyslexie, logopedie, kinderpsycholoog, adhd, dyscalculie0
triverslogopedieroosendaal.nl…praktijk kunt u terecht voor vrijwel alle logopedische stoornissen bij kinderen en (jong)volwassenen op onderstaande gebieden. Tevens is Trivers ook een erkend dyslexie instituut waar jongeren met lees en schrijfproblemen terecht kunnen.protocol informatieverstrekking, informatieverstrekking ouderlogopedie, kinderpsycholoog, logopediepraktijk, dyslexie, zevenbergen0
uitvaartverenigingodoornenomstreken.nlUitvaartvereniging Odoorn en omstreken | de uitvaartvereniging van Odoorn en omstrekenuitvaartvereniging, odoorn, aula, twenthe, uitvaartverzekering0
vanhalvoedingsadvies.nlHet grote voordeel als u kiest voor Van Hal Voedingsadvies is mijn affiniteit met producten. Ook ben ik professioneel kok samen met u kan ik alle voedingsschema’s doornemen en maken mocht u dat willen. Met mijn kennis als…informatieverstrekking onderwerpvoedingsadvies, voedingsdeskundig, detachering, voedingspatroon, voedingsschema0
venlokaal.nlactief in de lokale gemeenschappen t.w. onze dorpen, stedelijke wijken en stedelijke centra.voorlichting informatieverstrekking, informatieverstrekking daarbijcoalitie, bovenaf, onderop, focusgroep, leefgemeenschap0
volhardingdewilp.nl“De Volharding” hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te…volharding, wilp, ophalen, muziekvereniging, harmonieorkest0
wegwijzerputten.nlWij geloven dat elk kind gegeven is door God, uniek en bijzonder, echt een Godsgeschenk. Wij geloven dat elk kind van nature nieuwsgierig is en onderzoekend op weg mag zijn. Wij geloven dat elk kind veilige kaders en grenzen nodig heeft.wegwijzer, putten, hoogbegaafdheid, oc, ouderbijdrage0
wereldwijshouten.nlWelkom op de website van christelijke basisschool WERELDwijs. Bent u nieuwe ouder, dan biedt deze website een goede eerste indruk van onze fijne school. We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze school. Maak een…regelmatig informatieverstrekking, informatieverstrekking zakelijkwereldwijs, schooltijd, schoolvakantie, bso, medezeggenschapsraad0
wiegedood.orgJe begrijpt elkaar. Je steunt elkaar. Ouders zijn er voor ouders. Ouders met professionals. Wij zijn er voor iedereen die zijn of haar baby aan wiegendood heeft verloren. En voor iedereen voor wie het kind dierbaar was: opa’s, oma’s…wiegendood, kinderarts, cardiologen, pathologen, filmfragment0
woningdeelvergunning.nldie geen gezin vormen, dan hebt u een vergunning voor kamerverhuur nodig. Als u een woning verhuurt en deze wordt bewoond door 2 personen hebt u geen vergunning nodig. Woont u zelf ook in de woning dan moet u zichzelf meetellen als bewoner.woningdelen, kamerverhuur, aanvraagformulier, omgevingsvergunning, brandveiligheid0
yvonnedegraafomgevingsadviesenmanagement.nlVoor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Yvonne de Graaf Omgevingsadvies en Management rechtens aansprakelijk…identificatieplicht informatieverstrekking, informatieverstrekking controleyvonne, graaf, omgevingsadvies, èn, omgevingsrecht0
zoomclaim.orgDie vraagtekens zijn ook mogelijk bij het nieuwe transparantiebeleid. Op 27 maart 2020 stelde Zoom dat het opnames zal maken van elke vergadering waarvan de host dat wenst. Dat betekent dat Zoom te allen tijde toegang heeft tot bepaalde…adequaat informatieverstrekking, informatieverstrekking gebruikersomi, schadeloosstelling, claim, compensatie, cure0