Startpagina » Initiaal: i » Eerste 2 letters: in » Zoekwoord: instemmingsrecht

64 Nederlandse websites die relevant zijn voor het zoekwoord: instemmingsrecht

DomeinFragmenten die relevant zijn voor zoekwoord: instemmingsrechtVerwante uitdrukkingenAndere uitdrukkingen van de websiteRelevantie
instemmingsrecht-or.nlDe onderwerpen waarop instemmingsrecht van toepassing is, vind je voornamelijk in artikel 27 van de wet op de ondernemingsraden . Maar er zijn ook onderwerpen waarop het instemmingsrecht van toepassing is, die niet in dit artikel staan…or-lid instemmingsrecht, instemmingsrecht onderwerp, instemmingsrecht or, instemmingsrecht ondernemingsraad, jurisprudentie instemmingsrechtjurisprudentie, ondernemingsraad, or-lid, adviesrecht, ondernemingsraden62
or-blog.nlVerschil adviesrecht en instemmingsrecht OR is een artikel over, de naam zegt het al, het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht Het adviesrecht is, heel simpel gezegd, het recht om te mogen adviseren. Maar adviseren…adviesrecht instemmingsrecht, instemmingsrecht or, instemmingsrecht adviesrechtadviesrecht, roald, gecategoriseerd, verkiezing, or-werk10
oramsterdam.nlDe OR heeft met betrekking tot een aantal zogenoemde sociale regelingen instemmingsrecht.adviesrecht, nolet, unger, ondernemingsraad, hj10
patricedijkman.nl…adviseren, adviseur, adviseur, orleden, orleden, artikel artikel 27 27 WOR, WOR, adviesrecht, adviesrecht, instemmingsrecht, instemmingsrecht, geheimhouding, geheimhouding, contraexpertise, contraexpertise, contra contra expertise…adviesrecht instemmingsrecht, instemmingsrecht geheimhoudingwoningbouwcorporatie, patrice, or-lid, dijkman, ondernemingsraden7
blog-vanwaarde.nl…van de financiële cijfers en nodig tijdig ‘de baas van de baas’ uit. Zorg dat de in voorbereiding zijnde besluiten op het gebied van advies- en instemmingsrecht goed worden besproken en houd daarbij de Nalco-uitspraak in gedachten.or instemmingsrecht, instemmingsrecht artikel, waarop instemmingsrecht, instemmingsrecht toepassing, instemmingsrecht deelnemingsmit, marijke, thuiswerk, werkconferentie, achterban5
huurdersvanjoost.nlWij vertegenwoordigen u als huurder bij het overleg met Woonstichting JOOST over beleidsmatige onderwerpen die voor u van belang zijn. Onze bijzondere positie komt tot uitdrukking in een adviesrecht (en soms zelfs instemmingsrecht)…soms instemmingsrecht, instemmingsrecht huurbeleidrosmalen, boxtel, huurdersorganisatie, beleidsmatig, uitdrukking5
wetopdeondernemingsraden.com…overheid. Wie is in ieder geval geen bestuurder in de zin van de WOR? Wanneer is het politiek primaat van toepassing? Bij wie liggen welke bevoegdheden? Welke rechters zijn bevoegd te beslissen over geschillen inzake het instemmingsrecht?onderwerp instemmingsrecht, instemmingsrecht toepassing, beroep instemmingsrecht, instemmingsrecht orwor, ondernemingsraden, ondernemingsraad, hoofdstuk, toelichting5
hetlsr.nl…Dit kan bijvoorbeeld in de medezeggenschapsregeling beschreven worden, deze regeling valt onder het instemmingsrecht. De cliëntenraad en zorgaanbieder kunnen aanvullende afspraken maken over de kosten; bijvoorbeeld door een…medezeggenschapsregeling instemmingsrecht, instemmingsrecht cliëntenraad, regeling instemmingsrechtlsr, cliëntenraad, medezeggenschap, ambtelijk, steunpunt4
hv-geleen.nlOver één onderwerp heeft de huurdersorganisatie-op-verhuurdersniveau ( een huurdersorganisatie die alle huurders van de verhuurder vertegenwoordigt) een instemmingsrecht: het door de verhuurder gevoerde beleid voor de servicekosten…huurdersorganisatie instemmingsrecht, instemmingsrecht servicekostenbeleid, verhuurder instemmingsrecht, instemmingsrecht verhuurder, servicekosten instemmingsrechtgeleen, huurdersvereniging, bewonerscommissie, huurdersorganisatie, verhuurder4
hbvleiden.nlIn die overeenkomst staat dat de HBV Leiden instemmingsrecht heeft op diverse onderwerpen.leiden instemmingsrecht, instemmingsrecht divershbv, portaal, werkgroep, huurverlaging, adreswijziging3
huurdersadviesraadroosendaal.nlSinds 2015 hebben we te maken met een nieuwe Woningwet. Huurdersorganisaties hebben met deze nieuwe wet uitgebreidere bevoegdheden gekregen, waardoor we meer invloed hebben op het beleid van Alwel. Zo hadden we bijvoorbeeld in…alwel instemmingsrecht, instemmingsrecht fusie, etten-leur instemmingsrecht, instemmingsrecht neealwel, woonstichting, har, inspraak, huurdersverenigingen3
pensioenlogica.nlEen ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de werknemers met een wijziging van de pensioenregeling te maken krijgen. Ook als er een vakbond in het spel is, kan de ondernemingsraad instemmingsrecht hebben.ondernemingsraad instemmingsrecht, instemmingsrecht werknemer, instemmingsrecht ondernemingsraadpensioenadvies, pensioenrecht, dirk-jan, ondernemingsraad, ontslag3
aobmedezeggenschap.nlDé cursus voor elk beginnend mr-lid: basis medezeggenschap po. De cursus behandelt de rechten en plichten van een mr volgens de WMS: instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht en recht op overleg.wms instemmingsrecht, instemmingsrecht adviesrecht, personeel instemmingsrecht, instemmingsrecht mr.medezeggenschap, aob, arbeidsomstandigheden, or., werkdruk2
franchisenemersnetwerk.nlDe Wet Franchise bepaalt een instemmingsrecht voor bepaalde, voorgenomen besluiten die impact hebben op de franchisenemers. Een franchisegever moet belangrijke besluiten eerst bespreken. Sommigen zijn van mening dat dit de belangrijkste…franchise instemmingsrecht, instemmingsrecht impactfranchisenemer, franchise, franchisegever, goodwill, vakcentrum2
huurdersverenigingharlingen.nlactief sinds 1968. Met de komst van de nieuwe Woningwet hebben huurders meer rechten gekregen dan voorheen het geval was. Zo zijn in de wet – naast overleg – afspraken vastgelegd over informatie-, gekwalificeerd advies- en instemmingsrecht.adviesrecht instemmingsrecht, instemmingsrecht jaarlijksharlingen, huurdersvereniging, bewonerscommissie, belangenvereniging, ál2
hvts.nlWat doen we als HVTS? Als huurdersvereniging Twee Stromenland zitten we regelmatig aan tafel met Vivare en bij een groot aantal onderwerpen geven wij advies en hebben instemmingsrecht. Wij adviseren over punten als: -jaarlijkse…advies instemmingsrecht, instemmingsrecht puntvivare, huurdersvereniging, stromenland, beleidsvorming, woonomgeving2
aapc.nlHoe kunnen wij u als ondernemingsraad helpen? Ondernemingsraden hebben bij veranderingen in de arbeidsvoorwaarden meestal instemmingsrecht.pensioenconsultancy, altena, beloning, ondernemingsraad, pensioenregeling1
arbocatalogus-afvalbranche.nl…de leiding­gevende in de lijn. De KAM-medewerkers ondersteunen dit. De ondernemingsraad (OR) heeft volgens de wet instemmingsrecht als het gaat om arbeidsomstandigheden. Binnen kleinere organisaties is dit de personeelsvertegenwoordiging.wet instemmingsrecht, instemmingsrecht arbeidsomstandighedenwerkinstructie, treffen, aanbieden, beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen1
arke-nijbeets.nlInstemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan, vaststelling of wijziging van de klachtenregeling, vaststelling van de schoolgids.arke, nij, beet, noach, kbs1
bewonersvereniging-texel.nlIn 1998 kwam de nieuwe overlegwet, waardoor ook de bewonersvereniging meer bevoegdheden kreeg: sinds juli 2015 geldt beperkt instemmingsrecht naast het al bestaande adviesrecht.juli instemmingsrecht, instemmingsrecht naastbewonersvereniging, texel, contactpersonen, infographic, jaarvergadering1
burodings.nlDe Wet op het overleg huurders verhuurders, kortweg de Overlegwet, regelt de betrokkenheid van huurders op het beleid en de uitvoering hiervan van woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het gaat hierbij om informatie-, advies- en…huurdersorganisatie, dings, woningcorporatie, verhuurder, woningwet1
caokunststofenrubber.nlHet opleidingsplan zal met de OR worden besproken. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden heeft de OR instemmingsrecht. De OR zal jaarlijks geïnformeerd worden over de uitvoering van het opleidingsplan en de…or instemmingsrecht, instemmingsrecht orcao, verlof, vakvereniging, arbeidsovereenkomst, arbeid1
cascadeadvocaten.nl“ In Noor Dietvorst heeft onze medezeggenschapsraad afgelopen maanden de broodnodige steun gevonden in een conflict met ons schoolbestuur aangaande het advies en instemmingsrecht van de MR. Zij weet hoe dit proces gaat verlopen en…advies instemmingsrecht, instemmingsrecht mr.cascade, onderwijsrecht, medezeggenschapsraden, onderwijssector, noor1
dehoeksteen-meilan.nlDe MR vervult een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op school. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij onderwerpen als:mr. instemmingsrecht, instemmingsrecht onderwerphoeksteen, meilân, ouderraad, schooltijd, cbo1
fiducius.nlzo kunnen nu meer werknemers buiten de OR deelnemen aan de commissie. Belangrijk te weten is dat het advies- en instemmingsrecht sowieso bij de OR blijft indien een vaste commissie niet voor een meerderheid uit OR-leden bestaat. Onze tip isbelangrijk instemmingsrecht, instemmingsrecht sowiesomedezeggenschap, arbeidsrecht, flexwerker, kabinet, strafrecht1
huurdersbelangwoonmeij.nlWij vertegenwoordigen de ± 5000 huurders van woningen van Woonmeij. Tussen de huurdersvereniging en de woning-corporatie is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin staan alle afspraken over advies en instemmingsrechten van…advies instemmingsrecht, instemmingsrecht besluithuurdersbelang, schijndel, bewonerscommissie, woningcorporatie, meierijstad1
huurdersplatformseyst.nlHet HuurdersPlatform Seyst komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeist. De leden adviseren en overleggen met Woongoed Zeist over zaken die alle huurders aangaan. Het HuurdersPlatform Seyst heeft op een aantal onderwerpen…onderwerp instemmingsrecht, instemmingsrecht aanpassingseyst, huurdersplatform, hps, bewonerscommissie, bc1
hvargos.nl…in een jaar moet huisvesten) komen tot stand in driehoeksoverleg tussen Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Argos. En bij zeer ingrijpende corporatiebesluiten, zoals bijvoorbeeld een fusie heeft Argos instemmingsrecht.jaargang, argos, huurdersvereniging, hv, roel1
jtbconsult.nl…advies te geven wat betreft het te voeren beleid. De wetgeving wordt de komende jaren verder uitgebreid: de zeggenschap van cliënten en hun familie wordt alleen maar relevanter. Ze krijgen zelfs op een aantal terreinen instemmingsrecht.jtb, cliëntenraden, onpartijdig, pragmatisch, indiensttreding1
kihr.nl…worden. Door mijn jarenlange ervaring in het arbeids- en medezeggenschapsrecht hebben het advies- en het instemmingsrecht geen geheimen voor mij. Hierdoor kan ik op tijd signaleren wanneer welke actie van de OR of van de bestuurder…medezeggenschapsrecht instemmingsrecht, instemmingsrecht geheimambtelijk, ondernemingsraad, or-lid, medezeggenschap, reorganisatie1
maestra-am.nl…de organisatie is zeer van belang. De OR is belast met de taak de belangen van personeel te behartigen zonder het belang van de onderneming uit het oog te verliezen. De OR beschikt onder meer over informatie-, advies en instemmingsrechten.maestra, advocatuur, arbeidszaken, ontslag, arbeidsrecht1
medezeggenschapamsterdam.nlDe ondernemingsraad heeft met betrekking tot een aantal sociale regelingen instemmingsrecht. Het gaat daarbij vooral om onderwerpen die betrekking hebben op het sociale beleid van de onderneming, zoals een regeling op het gebied van…regeling instemmingsrecht, instemmingsrecht daarbijmedezeggenschap, nolet, unger, ondernemingsraden, medezeggenschapsrecht1
miroo.nl…Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.pvt instemmingsrecht, instemmingsrecht gebiedvca, vam, audit, hse, osas1
montaepartners.nlIngewikkelde dingen makkelijk maken. Wij zorgen ervoor dat u het pensioendossier begrijpt en het instemmingsrecht weloverwogen kunt toepassen.pensioendossier instemmingsrecht, instemmingsrecht weloverwogenpensioenfonds, pensioenakkoord, nota, arbeidsongeschiktheid, governance1
nieuwsbriefmedezeggenschap.nl…om met de bestuurder een gedragscode ongewenste omgangsvormen af te spreken. De code biedt duidelijkheid voor werkgever en werknemer welk gedrag gewenst en welk gedrag beslist ongewenst is. De OR heeft instemmingsrecht op zo’n gedragscode.or instemmingsrecht, instemmingsrecht gedragscodemedezeggenschap, pvt, omgangsvormen, gedragscode, ongewenste1
or-mediamarkt.nlDe OR heeft instemmingsrecht bij regelingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van medewerkers.or instemmingsrecht, instemmingsrecht regelingmediamarkt, or., bezigheid, verkiesbaar, held1
rmvo.nlDe OR-cursus 'De invloedrijke ondernemingsraad' is bestemd voor de ondernemingsraad met enige ervaring. We gaan dieper in op het advies- en instemmingsrecht. Vaardigheden als argumenteren en onderhandelen worden getraind voor meer…diep instemmingsrecht, instemmingsrecht vaardigheedondernemingsraad, medezeggenschap, invloedrijk, wor, arbeidsverhouding1
schellart.nl…besluiten zoals de reorganisatie van de onderneming of de overname of het afstoten van een bedrijfsonderdeel. Ook is er een instemmingsrecht vragen over regelingen betreffende bijvoorbeeld het pensioen, dienstroosters of functiewaardering.bedrijfsonderdeel instemmingsrecht, instemmingsrecht vraagarbeidsrecht, ondernemingsraad, ontslag, arbeidsvoorwaarden, cao1
steensmaeven.comWij treden op voor zowel ondernemingen als ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschapsrecht. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld ondernemers bij complexe veranderingsprocessen. Hoe ver gaat het informatierecht en heeft de…ondernemingsraad instemmingsrecht, instemmingsrecht wijzigingarbeidsrecht, rechtsgebied, privacyrecht, steensma, zef1
swv-twentenoord.nlDe besturen van het nieuwe Samenwerkingsverband beschrijven het bovenstaande in een Ondersteuningsplan . Dit Ondersteuningsplan wordt besproken in de Ondersteuningsplanraad. Deze Planraad heeft een instemmingsrecht op het…planraad instemmingsrecht, instemmingsrecht ondersteuningsplanswv, ondersteuningsplan, hoogbegaafdheid, sbo, basisondersteuning1
woonvallei.nlOver een groot aantal zaken hebben we adviesrecht en over een aantal ook instemmingsrecht.huurdersvereniging, corporatie, huurdersverenigingen, maasvallei, woningcorporatie1
woronline.nl…Waar heeft de OR recht op? Waar mag de OR iets wel en niet over zeggen? Op WORonline vind je een heldere uitleg op al je vragen over het adviesrecht, instemmingsrecht en effectieve medezeggenschap. WORonline maakt jou wegwijs in de WOR.adviesrecht instemmingsrecht, instemmingsrecht effectiefwor, wegwijs, ondernemingsraad, ondernemingsraden, or.1
academy4-or.nlNaast trainingen begeleiden wij ondernemingsraden door middel van advies en coaching. Academy4-OR beschikt over een ervaren team van financiële-, juridische- en organisatorische specialisten die u kunnen helpen met het vormen van een…advies instemmingsrechtor-lid, ondernemingsraden, bosman, medezeggenschap, organisatieverandering0
depijl-mz.nlDe Pijl staat voor gerichte medezeggenschap, zodat de OR effectief invloed uitoefent op het beleid. De Pijl staat ook voor dialoog over de belangen in de onderneming.instemmingsrecht ormz, wor, medezeggenschap, pijl, ondernemingsraad0
dimaco.nlDIMACO is van alle markten thuis. Naast de trainingen kunnen we ook vrijblijvend advies inwinnen over specifieke onderwerpen.resultaatgerichte, or., or-lid, trainingslocatie, havelte0
hvob.nlHuurdersvereniging “Ons Belang” (HVOB) verenigt de huurders van Centrada in Lelystad en komt op voor hun belangen. Als belangenbehartiger van de huurders hebben wij een overeenkomst met Centrada waarin de wederzijdse rechten en plichten…alv, huurdersvereniging, notulen, warmtetransitie, prestatieafspraken0
ikbenvem.nlEffectief Effectieve medezeggenschap: welke OR of bestuurder wil dat nu niet? Maar hoe pak je dat aan? Simpel! Door beweging te creëren en te focussen op de aandrijvers van de medezeggenschap: Verbinden Vormgeven Verbeteren Samen vormen…overzicht instemmingsrecht, instemmingsrecht orvem, medezeggenschap, vliegwiel, vormgeven, cookiepolicy0
ikmagmeepraten.nlIk ben Erik Revenboer, trainer, mediator, ambtelijk secretaris en adviseur van een cliëntenraad.basiscursus, adviesrecht, poll, ambtelijk, mediator0
kindinontwikkeling.comKind in ontwikkeling, door Dorien Kok | Onderwijs, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid en meeroproep instemmingsrecht, instemmingsrecht ouderhoogbegaafd, hoogbegaafdheid, dorien, leerproblemen, gedragsproblemen0
nieuweortraining.nlAls je je herkent in het bovenstaande ben je bij Nieuwe OR Training aan het goede adres. Nieuwe OR Training verzorgt ééndaagse basiscursussen voor nieuwe OR-leden.adviesrecht instemmingsrechtbasistraining, ondernemingsraden, or-lid, wor, ondernemingsraad0
or-forum.nlForum voor leden van de ondernemingsraad met als onderwerp ondernemingsraad en bestuurder. Hoe ga je met elkaar om?jubileumuitkering instemmingsrecht, instemmingsrecht orondernemingsraad, stemming, checklijst, fusie, klokkenluider0
or-online.nlDé onafhankelijke site voor iedereen die te maken heeft met medezeggenschap. Up to date or-informatie, betrouwbaar advies, en ervaringen delen met or-ledenmedezeggenschap, or-lid, procesbegeleiding, berkel, wor0
ornet.nlHeb je een vraag over medezeggenschap? De gratis vragenservice van ORnet geeft antwoord op or-vragen, mede mogelijk gemaakt door het CAOP.cartoon, thuiswerk, jurisprudentie, medezeggenschap, or-werk0
ornetacademy.nlORnet Academy organiseert hoogwaardige opleidingen voor jou als OR-professional. De beste docenten en toonaangevende experts geven je inspirerende en sterk onderbouwde inzichten voor jouw praktijk. Altijd relevant en gericht op jouw…verdiepingscursus instemmingsrechterkennen, vakgenoten, vakexpert, opleider, cedeo0
orsummer.nl…ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Op OR Summer kunt uw vakkennis bijtanken tijdens plenaire hoorcolleges, maar ook en vooral in de interactieve werkcolleges. Door het modulaire karakter van OR Summer kunt u…vernieuwen instemmingsrecht, instemmingsrecht invloedor-lid, groeneveld, plenair, medezeggenschap, beïnvloeden0
pensioentransitieplan.nl…en pensioen betreft een belangrijke arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer. De pensioenuitvoerder voert slechts uit. Meer informatie over dit item is te lezen in het artikel ‘ Pensioentransitie; wie bemoeit zich met wat? ‘vakbond, ondernemingsraad, overeen, pensioenuitvoerder, pensioenrecht0
petermeijer.nl…we het aan? Kunnen we nog invloed uitoefenen? Vergeten we niet iets? Maken we geen fouten?" Het gaat om de werkgelegenheid van dezelfde collega’s, die u op zaterdag in de supermarkt weer tegen komt. U realiseert zich ineens dat u het,reorganisatie, meijer, adviesaanvraag, ondernemingsraad, functiewaardering0
rendement.nlBouw uw kennis verder uit met de producten van Rendementtoolboxen, infographic, non-profit, arbo, re-integratie0
snijders-advocaten.nlSnijders Group BV. bestaat uit een dynamische groep van ruim 30 specialisten & medewerkers, allen werkzaam onder diverse labels en BV’s. Onder Snijders Group BV. vallen Snijders Advocaten, Snijders Bestuursrecht , Snijders…snijder, bestuursrecht, incasso, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht0
ungernolet.nl…ondernemingsraden, werknemers en maatschappelijke organisaties. Vanuit onze expertise bieden wij snel en direct maatwerk. Wij zijn thuis in de branches van onze cliënten en hebben door de jaren heen duurzame klantrelaties opgebouwd.unger, nolet, ontslag, bestuursrecht, arbeidsrecht0
uva-vertaallijst.nlRegeling ter behandeling van klachten van personeelsleden en studenten van de Universiteit van Amsterdamuva, universitair, academisch, sis, faculteit0
vakmedianetshop.nlVakmedianet webshop - boeken, tijdschriften, opleidingen en whitepapers van Vakmedianetinstemmingsrecht praktijknen, whitepaper, vakblad, arbo, handboek0
watiseenor.nlEen OR is organisatieadviseur verkozen uit de medewerkers van de organisatie. Een OR is wel een bijzondere organisatieadviseur. Adviezen van de OR kunnen niet zonder meer genegeerd worden door de directie. Adviezen moeten opgevolgd…instemmingsrecht orgelijkwaardig, bevoegdheid, medezeggenschap, gesprekspartner, pijl0
wezengaatvoorschijn.nlBovendien zitten er in de contractuele relatie tussen werkgevers en werknemers juist weer veel eenzijdige elementen. De werkgever is de baas. Of zoals de wet het zegt: de werknemer staat onder het gezag van de werkgever. Heel veel…arbeidsrecht, ontslag, arbeidsovereenkomst, schijn, ambtenaar0